podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Fyra förslag som gör yrkeshögskolan bättre

Publicerad 20 jun 2022
Företagens behov av personer som har yrkesutbildning är mycket större än vad yrkeshögskolan kan leverera. Det behövs nya åtgärder, skriver Företagarna i Altinget.

Endast var fjärde rekrytering bland landets småföretag ställer krav på högskoleutbildning. De efterfrågar långt fler yrkesutbildade personer, men yrkeshögskolan kan inte svara upp mot efterfrågan. Det skriver Företagarnas utbildningspolitiska expert Anna Libietis i en debattartikel i Altinget.

Trots att svårigheten att hitta rätt personer att anställa är småföretagens största tillväxthinder och trots att de flesta eleverna på yrkesutbildningarna får jobb avslås många ansökningar om att få starta yrkesutbildningar. En orsak är Myndigheten för yrkeshögskolans budgetbegränsningar.

Satsa på yrkeshögskolan

I debattartikeln lägger Företagarna fram fyra förslag för att råda bot på situationen.

  1. Låt Myndigheten för yrkeshögskolan utreda småföretagens behov och komma med förslag för att möta dem.
  2. Gör en långsiktig satsning på fler utbildningsplatser.
  3. Utöka kurser och kurspaket med extra fokus på ett flexibelt upplägg där det går att arbeta heltid parallellt med utbildningen.
  4. Förändra finansieringsmodellen så att utbudet i yrkeshögskolan tydligare svarar mot småföretagens behov – ge särskilda incitament att anordna kurser och utbildningar efterfrågade av arbetsmarknaden där antalet elever är få och/eller geografiskt spridda.

Läs hela debattartikeln i Altinget.

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna