podcast news play företagaren I media förmån faq

Två av tre YH-utbildningar får nej

Yrkeshögskolans andel av eftergymnasiala utbildningar behöver utökas i förhållande till akademiska utbildningar, men satsningarna räcker inte.
Publicerad 14 jan 2022
Foto: Shutterstock.com

Politiker oavsett partitillhörighet brukar säga att Sverige ska konkurrera med kunskap, inte med låga löner. De senaste trettio åren har antalet högskolestudenter fördubblats och lärosätena har blivit fler. Mot den bakgrunden kan det te sig motsägelsefullt att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats. Fast egentligen är det inte så konstigt. Kunskap måste helt enkelt förstås i bredare termer än akademisk kunskap.

− Småföretagen står för fyra av fem nya jobb i ekonomin och bland dem är det bara var fjärde rekrytering som kräver högskoleutbildning. Småföretagen letar efter yrkesutbildade personer, säger Företagarnas utbildningsexpert Anna Libietis.Anna_Libietis_rund.jpg

Även yrkeshögskolan har byggts ut kraftigt. På mindre än tio år har platserna fördubblats. Det finns nu 35 000 utbildningsplatser på 426 utbildningar inom 14 utbildningsområden. Ändå är verksamheten underdimensionerad sett till de behov som finns.

− Trots stigande arbetslöshet har vart tredje företag svårt att hitta lämplig arbetskraft. Bristen inom många branscher väntas dessutom tillta drastiskt i framtiden, säger Anna Libietis.

Företagen skriker efter yrkeskompetens

I dagarna redovisade Myndigheten för yrkeshögskolan en sammanställning av vilka ansökningar om att få bedriva YH-utbildning som beviljats. Till skillnad från i högskolan dimensioneras inte YH-utbildningarna efter studenternas efterfrågan, utan efter behoven på arbetsmarknaden. Därför är det problematiskt att endast var tredje ansökan (34 procent) beviljats. En viktig orsak är budgetbegräsningar.

− Företagen skriker efter yrkeskompetens. Alla anordnare som uppfyller kraven, som bland annat innebär att det ska finnas efterfrågan från arbetslivet, bör få bedriva utbildning, säger Anna Libietis.

Företagarna menar att statens höstbudget måste innehålla kraftfulla och långsiktiga satsningar på yrkeshögskolan. Det krävs för att lösa problemet med matchningen på arbetsmarknaden, både när det gäller att få ungdomar att välja utbildningsväg och för att vidareutbilda dem som redan jobbar.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Sätt entreprenörskap på schemat

Ämnet entreprenörskap eller entreprenörskap och företagande bör erbjudas på samtliga gymnasieprogram och inom sammanhållen yrkesutbildning på kommunal vuxenutbildning.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.