podcast news play företagaren I media förmån faq

Kärnkraften behövs i omställningen

För att Sverige ska ha en robust, planerbar och klimatneutral elproduktion bör alla fossilfria energislag bevaras och utvecklas.
Publicerad 14 jan 2022
Forsmarks kärnkraftverk. Foto: Stefan Holm/Shutterstock.com

De skyhöga elpriserna har fallit raskt i takt med att väderförhållandena blivit mer gynnsamma. De tvära kasten i elpriset lär dock inte försvinna eftersom blåst och milt väder kommer och går. Samtidigt brottas nu många företag och hushåll med elräkningar som är hundratals procent högre än de kunnat ana.

För att långsiktigt kunna trygga rimliga elpriser menar Företagarna att det krävs mer planerbar fossilfri energi. Därför är det positivt att regeringen i arbetet med EU:s taxonomi om miljömässigt hållbara investeringar nu vill att kärnkraftsrelaterade verksamheter ska kunna inkluderas i den gröna taxonomin.

− Det är ett viktigt klargörande från regeringens sida att den nu anser att kärnkraften bör klassas som hållbar i taxonomin. Det skickar viktiga signaler till marknaden om att kärnkraften är värd att investera i, säger Philip Thunborg, Företagarnas expert på hållbarhet och infrastruktur.

Fossilfri snarare än förnybar

En elmarknad där kärnkraften får vara en del av elproduktionen är viktigt för att inte göra Sverige och EU beroende av fossila energikällor, som exempelvis rysk gas.

− Kärnkraften är fossilfri och planerbar och den behövs om vi ska klara av att möta det ökade elbehovet och samtidigt klara våra klimatmål säger Philip Thunborg.

Företagarna anser att det energipolitiska målet om 100 procent förnybar elproduktion bör ändras till 100 procent fossilfri elproduktion. Det skulle innebära att Sveriges regering skickar signalen att all fossilfri el är att föredra och att den behandlas på lika villkor i systemet.

Jämna ut spelplanen

För att främja elproduktion från förnybara energikällor har Sverige sedan 2003 haft ett elcertifikatssystem. Det fungerar som en kvotplikt för elleverantörerna. Systemet har inneburit extrakostnader för leverantörerna, vilket i slutändan betalas av konsumenten via elräkningen. Elcertifikatsystemet har från och med årsskiftet börjat fasas ut eftersom den förnybara produktionen byggts ut i snabbare takt än väntat.

− För att undvika ökade kostnader för konsumenterna bör ytterligare subventioner av icke-planerbar elproduktion undvikas, exempelvis gällande vindkraften, säger Philip Thunborg.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Sätt entreprenörskap på schemat

Ämnet entreprenörskap eller entreprenörskap och företagande bör erbjudas på samtliga gymnasieprogram och inom sammanhållen yrkesutbildning på kommunal vuxenutbildning.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.