podcast news play företagaren I media förmån faq

Förändrad arbetsrätt rycker närmare

I höst ska förändringarna i arbetsrätten som bygger på partsuppgörelsen träda i kraft.
Publicerad 28 jan 2022
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Martin Ådahl. Foto: Skärmbild från regeringen.se från torsdagens pressträff.

I vår kommer regeringen att lägga en proposition på riksdagens bord om förändringar i arbetsrätten med tillhörande reformer för omställning på arbetsmarknaden. Målsättningen är att lagstiftningen ska kunna börja gälla från och med den 30 juni och att hela paketet ska börja tillämpas från och med oktober i år.

De beskeden gav arbetsmarknadsminister Eva Nordmark när hon på torsdagen höll en pressträff tillsammans med Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Martin Ådahl. Att Centerpartiet deltog i regeringens presentation har att göra med att arbetsrätten är en av de frågor som partiet ställde som krav för att släppa fram den nya socialdemokratiska regeringen efter sommarens regeringskris.

Historisk förändring

Regeringen ser de föreslagna förändringarna som en stor framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

− Detta är den största trygghets- och frihetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid, sade Eva Nordmark på pressträffen. 

Även Martin Ådahl kallade förändringarna för historiska och var märkbart belåten över resultatet.

De stora dragen är kända sedan tidigare. De omfattar ny arbetsrättslagstiftning, omställnings-och kompetensstöd och ett nytt omställningsstudiestöd. Delarna kom till i den principöverenskommelse från hösten 2020 mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Några månader senare anslöt sig LO:s två största fackförbund, IF Metall och Kommunal, till den. Sedan dess har även LO som centralorganisationen ställt sig bakom uppgörelsen och nu senast även Hotell- och restaurangfacket.

Processen går vidare

Det som nu skett är att regeringen beslutat om två lagrådsremisser för att gå vidare med förslagen inom arbetsrätten och det nya omställningsstudiestödet. Dessutom kommer Arbetsmarknadsdepartementet nu att göra en tilläggsremittering av förslaget om det grundläggande omställnings- och kompetensstödet.

De nu aktuella förslagen från regeringen bygger på de utredningar som tillsattes för ett år sedan för att säkerställa att överenskommelsen genomförs i linje med parternas förslag. De utredningarnas förslag presenterades i somras och under hösten lämnade remissinstanserna sina synpunkter. Därefter har Regeringskansliet arbetat fram lagrådsremisserna och de kompletterande förslagen som handlar om omställnings- och kompetensstödet.

Så förändras arbetsrätten

Inom arbetsrätten innebär förslagen att alla arbetsgivare ska kunna undanta tre arbetstagare från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl, med möjlighet att göra avvikelser i kollektivavtal.

Arbetsgivare ska inte heller vara tvungna att betala lön under en tvist om uppsägningens giltighet i och med att anställningen då inte ska bestå. Samtidigt ska nivåerna i skadestånd motverka ogiltiga uppsägningar och avskedanden.

Avstängning från rätten till arbetslöshetsersättning ska inte tillämpas i vissa situationer och det föreslås att turordning och omställningstid ska gälla vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad, så kallad hyvling.  

Anställningsformen särskild visstid ska ersätta allmän visstidsanställning. Anställningsavtal föreslås gälla på heltid om inget annat avtalas. I vissa fall ska kundföretag erbjuda inhyrda arbetstagare tillsvidareanställning eller betala ersättning.

Nytt omställnings- och kompetensstöd

Syftet med grundläggande omställnings- och kompetensstöd är att stärka enskilda personers framtida ställning på arbetsmarknaden. Stödet består dels av ett offentligt grundläggande stöd för enskilda personer som inte omfattas av kollektivavtal, dels av en statlig finansiering av det grundläggande omställnings- och kompetensstöd som registrerade omställningsorganisationer tillhandahåller.

Så blir omställningsstudiestödet

Omställningsstudiestödet ska vara ett statligt studiestöd som hanteras av Centrala studiestödsnämnden (CSN). Stödet ska komplettera det vanliga studiestödet och syftar till att förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som kan stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

Stödet är kopplat till ett arbetsvillkor och ett ålderskrav. Den som kommer i fråga måste vara mellan 27 och 63 år och ha arbetat i minst åtta år. Omställningsstudiestödet ska kunna ges till maximalt 44 veckors studier vid heltid och tillsammans ska lön och bidragsdel göra att de flesta ska kunna studera med minst 80 procent av lönen.

Stödets storlek beräknas utifrån en inkomstbortfallsprincip, där inkomstbortfallet bestäms av Försäkringskassan med utgångspunkt i systemet för sjukpenninggrundande inkomst.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.