podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bra skola en vinst för alla

Publicerad 17 feb 2022
Partierna bör ha frågor som rör skola och utbildning högt på agendan när valrörelsen drar i gång, skriver Företagarnas utbildningsexpert Anna Libietis.
Företagarnas utbildningspolitiska expert Anna Libietis. Foto: Oskar Omne.

Få saker är så viktiga för ett lands utveckling och välfärd som en högkvalitativ skola. Men dagens utbildningssystem brottas med stora problem. En av sju elever går ut grundskolan utan att ha behörighet till gymnasiet. Drygt var femte elev på yrkes- eller högskoleförberedande program slutför inte sina studier, eller går ut med ofullständiga betyg.

På andra sidan utbildningssystemet står småföretagen och skriker inför döva öron efter lämplig arbetskraft. I över ett decennium har nämligen svårigheten att hitta lämplig arbetskraft varit företagens största tillväxthinder och inom många branscher väntas bristen bli alltmer alarmerande i framtiden.

Skoldebatten är förlamad

I detta läge är det mycket problematiskt att vinstfrågan under en tid i det närmsta förlamat svensk skoldebatt. Låt mig föreslå en annan ingång för politiken inför stundande valrörelse. Fokusera på förslag som syftar till att stärka kvalitet och förbättra genomströmningen, oavsett om utföraren är fristående eller offentlig. Rikta uppmärksamhet mot de skolor som lyckas bra och se till att skolor med återkommande bristfällig kvalitet kan stängas. Och lägg stor vikt vid att förbereda dagens unga för det arbetsliv som väntar på andra sidan. En förutsättning för att småföretagen ska kunna fortsätta anställa och bidra till vårt gemensamma välstånd är nämligen att företagen får tillgång till rätt kompetens och att dagens unga förbereds inför att kunna bli nästa generations företagare.

Från Företagarna har vi lagt i en extra växel för att alla beslutsfattare som vill få förtroende att leda landet efter höstens val ska ha färskt i minnet att det är avgörande att lyssna in de stora behoven hos de över 99 procent av företagen som utgörs av just småföretag. Det är de som skapat 4 av 5 nya jobb de senast trettio åren och så kan fortsätta göra, om utbildningssystemet ser till att ha dörren på vid gavel mot omvärlden och örat mot rälsen.

Förslagen finns redan

Vi kan glädja landets alla politiker med att vi gjort det lätt för er: Företagarna har en hel radda förslag, från grundskolan och genom hela systemet upp till högre utbildning och forskning. Låt mig bjuda på en sneak peak: Samverkan mellan utbildningsväsendet och företagen måste fördjupas och systematiseras. Attraktiviteten för yrkesinriktade utbildningar behöver stärkas och antalet platser behöver öka. För att dagens unga – och vuxna som behöver ställa om, för den delen – ska kunna göra välinformerade studieval krävs att information om olika utbildningars kvalitet och utfall görs tillgänglig för jämförelse.

För den enskilde riskerar ett misslyckande i skolan att ge livslånga konsekvenser. Dålig genomströmning och låg kvalitet leder också till höga samhällskostnader samt till att företagen inte hittar den kompetens de så väl behöver, med minskad tillväxt och välfärd som följd. Inom utbildningsområdet finns med andra ord mycket att ta tag i och samtliga partier bör ha frågor som rör skola och utbildning högt på agendan när valrörelsen drar i gång.

Företagarnas förslag låter sig emellertid inte sammanfattas i en krönika, men var så säker på att de landar på politikernas bord. Vill du veta mer? Hör av dig!

Taggar
Fler nyheter från Företagarna