podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kostsamma obalanser i ekonomin

Publicerad 6 dec 2022
Företagarnas vd Günther Mårder samtalade om det ekonomiska läget på Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdoms årliga konferens Outer Thinking i London.
Adam Kostyal, Katrine Marçal, Günther Mårder och Annika Winsth i panel om det ekonomiska läget under Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdoms årliga konferens Outer Thinking i London den 1 december.

Inflationen är hög, osäkerheten stor och de ekonomiska utsikterna beskrivs dagligen som dystra. Vad kan vi då vänta oss framöver av ekonomin? Finns det trots allt skäl att vara optimistisk? Om det handlade ett panelsamtal med bland annat Företagarnas vd Günther Mårder i London nyligen.

− Just nu ser vi stora förändringar rörande människors förväntningar på framtiden, sade Günther Mårder.

Han menar att vi behöver gå tillbaka till 1990-talet för att se ett liknande tapp i hushållens köpkraft och att centralbankernas minusränte-politik dopat en redan het ekonomi och skapat obalanser i ekonomin.

− Om ett halvår kommer vi säga att Riksbankens tvärvändning blev skadlig för den ekonomiska stabiliteten. Ett drastiskt konsumtionstapp drabbar stora grupper småföretagare, sade han.

Om ett halvår kommer vi säga att Riksbankens tvärvändning blev skadlig för den ekonomiska stabiliteten. Ett drastiskt konsumtionstapp drabbar stora grupper småföretagare.

Kan ditt företag få pengar ur brexitjusteringsreserven?

Risk för konkurser

Enligt Günther Mårder riskerar fler företag med hushåll som primärkonsumenter att hamna på obestånd i takt med att hushållens ekonomi försvagas. Han fick medhåll från en annan av paneldeltagarna, Nordeas chefsekonom Annika Winsth. Hon anser att minusräntorna var fel väg att gå från första början.

− Nu har vi en befolkning med höga skuldsättning och då vänder de 360 grader och höjer räntan. Det ger en enorm effekt, och kan ge en recession. Eventuellt en kris, sade hon.

En effekt av de tvära kasten är att priset på pengar måste identifieras, menade Adam Kostyal, europeisk noteringschef på Nasdaq, som slog an en försiktigt optimistisk ton i panelen.

− Marknaden behöver stabiliseras på ett lägre läge än tidigare. Vi ser ljuset i tunneln men det blir en instabil väg upp, men vi kommer att klättra uppåt. Vi som jobbar med listningar kommer se investerare vara mer försiktiga, sade han.

Konkurrens kräver hållbarhet

Ekonomin går in i ett nytt skede och många frågar sig hur det kommer att påverka det allt starkare fokus på hållbarhet som präglat både företag och konsumenter.

− Människor och företag kan känna att de inte har råd att välja hållbart. Om det blir för dyrt väljer man bort det för att undvika mer allvarliga konsekvenser. Jag är imponerad av företagen som ändå håller i sitt arbete trots en tuffare ekonomi, sade Annika Winsth.

Günther Mårder tror att vi kommer att få se en kortsiktig effekt, men att hållbarhetsfrågorna inte går att tänka bort.

−Allt hållbarhetsarbete måste utgå ifrån vinst, annars finns ingen långsiktig bärkraft. Av det skälet kommer hårt ansatta företag tvingas prioritera ned hållbarhetsinitiativ i ett kortsiktigt perspektiv. Över tid kommer de däremot att återupptas av konkurrenskraftsskäl, sade han.

Fakta om panelsamtalet

Panelsamtalet What new surprises in the world economy? ägde rum under Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdoms årliga konferens Outer Thinking i London den 1 december.

Samtalet modererades av Hélène Barnekow, tidigare vd för Microsoft. I panelen deltog Företagarnas vd Günther Mårder, Nordeas chefsekonom Annika Winsth, Nasdaqs europeiska noteringschef Adam Kostyal och Katrine Marçal, reporter på Dagens Nyheter.

Fler nyheter från Företagarna