podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kollektivavtal begränsar etableringsjobben

Publicerad 5 dec 2022
Företagarna är kritiska till att endast de som tecknat kollektivavtal ska kunna få del av subventionerade anställningar i form av etableringsjobb.
Många står långt i från arbetsmarknaden. Etableringsjobb är en kollektivavtalad anställningsform tänkt att minska trösklarna, men systemet bortser från alla företag som inte har kollektivavtal.

På måndagen ingick Svenskt Näringsliv, Unionen och LO ett avtal om en särskild anställningsform – etableringsjobb. Det ska ge dem som varit långtidsarbetslösa i minst två år och nyanlända som varit i Sverige i upp till tre år bättre möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

− Det behövs konkreta åtgärder för att få fler att komma i arbete. Så långt är det bra med etableringsjobb. Däremot är det inte bra att endast företag som har kollektivavtal omfattas, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

Bara för företag med kollektivavtal 

Sex av tio företag med färre än femtio anställda står utanför partsmodellen med kollektivavtal, eftersom de inte är anpassade till många mindre företags förutsättningar. Dessa företag kommer alltså inte att komma i fråga för etableringsjobb. Det spelar ingen roll om de har hängavtal.  

− Här vill man tackla tudelningen på arbetsmarknaden mellan de som har lätt att få jobb och de som står utanför, men det blir fel när man gör det genom att öka tudelningen mellan arbetsgivare som har kollektivavtal och inte, säger Lise-Lotte Argulander.

Finansiering behöver avgöras

Reaktionerna från regeringen är avvaktande positiva. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson säger i en skriftlig kommentar att regeringen nu ska analysera avtalet närmare, eftersom det handlar om såväl juridiska frågor som statliga pengar. Det finns sedan tidigare en förordning om etableringsjobb, men det avtal som parterna slutit innebär några justeringar.

Enligt Företagarna bör statliga subventioner förhålla sig så neutrala som möjligt i fråga om vilka organisationer ett företag är med i. 

− Det hade varit möjligt att ställa krav på att ha lön och villkor i paritet med kollektivavtal. Men parterna har så klart ett intresse av att få medlemmar, säger Lise-Lotte Argulander.

Etableringsjobben har varit en långbänk. Svenskt Näringsliv, LO och Unionen enades om en principöverenskommelse redan 2017, men turerna fram till Januariavtalet, punkterna i det avtalet och sedan pandemin har gjort att allt skjutits framåt.

Etableringsjobb

Avtalet om etableringsjobb ska börja gälla den 1 januari 2023 och bygger på att arbetsgivaren och staten delar på lönekostnaden så att den kommer upp till miniminivån i kollektivavtal. Arbetsförmedlingen ska avgöra vilka som ska få jobben och deras anställningar kommer att pågå under två år för att sedan leda till en tillsvidareanställning.

Fler nyheter från Företagarna