podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Viktigt steg om information om jobb på ukrainska

Regeringen har presenterat ett antal förslag om hur ukrainska flyktingar ska hitta jobb, varav flera lyfts fram av Företagarna.
Publicerad 8 apr 2022
Foto: Shutterstock.com

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket får i uppdrag att informera ukrainska flyktingar om arbetsmarknaden och hur man söker jobb och webbplatsen informationssverige.se ska fungera som ett nav för information om hur man kommer i arbete i Sverige. Det är förslag som Företagarna tidigare presenterat.

Snabbt i arbete

Företagarnas inställning alltsedan Rysslands invasion av Ukraina är att Sverige behöver rusta för att säkerställa att de som kommer hit som flyktingar måste få en värdig tillvaro och en möjlighet att snabbt komma i arbete. Rent konkret är riktade informationsinsatser ett viktigt verktyg för att åstadkomma det, vilket regeringen nu också understryker genom två beslut under torsdagens regeringssammanträde.

För det första får Arbetsförmedlingen nu i uppdrag av regeringen att ta fram och med hjälp av Migrationsverket sprida information om den svenska arbetsmarknaden till personer som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.Catharina_B_G.jpg

− Det är ett bra första steg i rätt riktigt att ukrainska flyktingar får information om hur de kan försörja sig i Sverige. Nästa steg borde vara att myndigheterna även riktar informationsinsatser till företagare och andra arbetsgivare, säger Catharina Bildt Grape, Företagarnas expert i frågor kopplade till migration, integration och arbetsmarknad.

Rätt beslut

Under pressträffen nämnde migrationsminister Anders Ygeman specifikt Informationsverige.se som är länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för den som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.

− Vi är glada att regeringen lyfter fram just informationssverige.se och att dess information ska finnas på ukrainska. Det är precis det vi på Företagarna har efterlyst, säger Catharina Bildt Grape.

För det andra får Migrationsverket i uppdrag av regeringen att tillhandahålla en obligatorisk samhällsintroduktion till personer som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige. Det handlar om information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och vikten av egen försörjning.

Samordningnummer snabbare

Regeringen vill även att det ska gå snabbare för den som fått arbetstillstånd enligt Massflyktsdirektivets regler att få ett samordningsnummer. Ett sådant krävs för att den som fått ett jobb ska kunna anmäla till Skatteverket om att bli skatteregistrerad. I dag kan den som fått arbetstillstånd göra det själv, men regeringen vill att myndigheterna samverkar och att man digitalt kan bli tilldelad ett samordningsnummer.

− Enklare, snabbare och samordnade myndighetsrutiner spar mycket värdefull tid. Det utvecklingssamarbete som Skatteverket och Migrationsverket har kring effektivisering av samordningnummer är bra, säger Catharina Bildt Grape.

Största flyktingkrisen

Sverige är inte ett av de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar från Ukraina. Tidigare under veckan hade Migrationsverket registrerat 27 954 personer och under den senaste tiden har det kommit färre än under de tidigare veckorna, även om myndigheten inte vill ta statistiken till intäkt för ett trendbrott. Kriget pågår alltjämt och har orsakat den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget.

− Vi i Sverige behöver arbeta samlat för att ge de ukrainska flyktingarna så goda möjligheter det bara går att få jobb under tiden de är i landet, säger Catharina Bildt Grape.

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna