För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ny verksamhetsledare på Svenska Djurparksföreningen

Publicerad 8 apr 2022
Svenska Djurparksföreningen är ett av Företagarnas branschförbund. Vi träffar Helena Håkansson som sedan januari är ny verksamhetsledare.
Foto: Louise Rigolet/Shutterstock.com

Svenska djurparksföreningen samlar 21 djurparker, akvarier och tropikhus i Sverige, Norge och Finland. Förbundet har även ett antal skolor som associerade medlemmar. Tillsammans arbetar alla med att öka kunskapen om djur och natur för att bevara hotade arter och deras livsmiljöer, allt i syfte att värna den biologiska mångfalden och bidra till en hållbar utveckling.

Djur och natur

Helena Håkansson är sedan januari verksamhetsledare på Svenska Djurparksföreningen. Hon är också föreningens första heltidsanställda medarbetare. Hon kommer närmast från DeLaval där hon arbetade med produkter för mjölkproduktion.Helena_Håkansson_rund.jpg

− I botten är jag agronom med marknadsinriktning och har arbetat brett inom projektledning, produktledning, kommunikation och politik, såväl inom olika medlemsorganisationer som inom privata företag, små som stora. Jag har ett stort intresse för djur och natur och framtidsfrågor, säger Helena Håkansson.

Viktiga framtidsbudskap

Svenska djurparksföreningen arbetar med bevarande av biologisk mångfald, forskning och utbildning. Medlemsparkerna i Sverige, Norge och Finland besöks av cirka åtta miljoner människor varje år. Till det kommer ett större internationellt nätverk. Djurparkerna har därmed goda möjligheter att nå en stor mängd människor med viktiga budskap för jordens och de vilda djurens framtid.

− Vi har ett stort internationellt nätverk genom de internationella djurparksorganisationerna. De ingående djurparkerna i det här nätverken besöks av mer än 140 miljoner människor, årligen, säger Helena Håkansson.

Frågor på agendan

För Svenska djurparksföreningen är frågor om regelförenkling viktiga. Både generellt i fråga om företagande, och specifikt kring frågor som handlar om till exempel internationella transporter av hotade djurarter, olika intyg och frågor kring djurhållning. Det utgår inga specifika bidrag eller liknande stöd för att driva djurpark, utan parkerna arbetar under samma förutsättningar som alla andra.

− Alla våra medlemmar genomgår revision innan de antas i föreningen, och medlemmarna revideras sedan regelbundet. Vi arbetar alla med helt avgörande frågor som bevarande av biologisk mångfald och våra medlemmar behöver allt stöd och enkla förfaranden, för att effektivt kunna bidra till biologisk mångfald, säger Helena Håkansson.  

Samarbete med Företagarna

Internt i Svenska djurparksföreningen pågår ett förändringsarbete från att ha varit en ideellt baserad förening till att utvecklas till en professionell branschorganisation. Sedan 2021 är föreningen ansluten till Företagarna som branschförbund.

− Vi är en bransch som tror på samverkan.  Det finns i vårt DNA, så att säga. Vi samverkar redan internationell kring bevarande av hotade djurarter och hotade livsmiljöer. Här i Sverige så utgör ofta våra medlemmar motorn i den regionala och lokala besöksnäringen, säger Helena Håkansson.

Några av föreningens medlemmar utgör Sveriges största besöksmål, som Stiftelsen Skansen och Kolmården. Mindre anläggningar kan ha stor betydelse för det lokala näringslivet.

− För många, framför allt unga, är en säsongsanställning på en djurpark första steget in i arbetslivet.  Förutom vår specifika nisch kring djurparker och bevarande av arter, har vi samma utmaningar som andra företagare i Sverige, säger Helena Håkansson.

Fler nyheter från Företagarna