podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Myndigheter måste samarbeta

Publicerad 21 apr 2022
För att ukrainska flyktingar ska kunna komma i arbete måste myndigheterna samarbeta och informera om vad som gäller.
foto: Trygve Finkelsen/Shutterstock.com

Ungefär 30 000 personer från Ukraina – mestadels kvinnor och barn – har hittills registrerat sig hos Migrationsverket. Regeringen vill att så många som möjligt av flyktingarna från Ukraina ska komma i arbete. Utgångspunkten är att alla som kan arbeta, ska arbeta, har arbetsmarknadsminister Eva Nordmark uttalat upprepade gånger.

I en nyhetsartikel i Dagens Nyheter säger Catharina Bildt Grape, Företagarnas expert på integration och arbetsmarknad, att regeringens målsättning ställer höga krav på ansvariga myndigheter.

− Har man barn i förskoleålder är det betydligt svårare att komma i arbete. Nu gäller det att myndigheterna fattar snabba beslut och att prövningarna hos Migrationsverket sker i samverkan med Skatteverket för att få ut folk i jobb, säger hon i DN-artikeln.Catharina_B_G.jpg

Snabba på handläggningstider 

En skillnad jämfört med tidigare gånger när många människor samtidigt sökt skydd i Sverige undan krig är att de ukrainska flyktingarna omfattas av Massflyktsdirektivet. Det gör att de som uppfyller kriterierna och registrerat sig får ett tillfälligt skydd på till att börja med ett år som ger automatiskt uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige. Skyddet kan sedan förlängas ett år i taget upp till tre år, beroende på hur långdraget kriget i Ukraina blir.

− Genom snabba handläggningstider av tillstånd och lokal matchning borde det finnas goda möjligheter att få dem snabbt i arbete, säger Catharina Bildt Grape.

Information till arbetsgivare

I artikeln i Dagens Nyheter vittnar 38-åriga Eugenia Orobchuk från Odessa om att det är svårt att hitta jobb och att förstå vilka insatser flyktingar från Ukraina omfattas utav.

Företagarna har sedan flyktingarna började anlända till Sverige påpekat att det är viktigt att det finns information både till de som kommit hit och till företag som vill anställa personer från Ukraina.

− Det är jätteviktigt att det finns information till arbetsgivare som vill anställa och vad det är som gäller, säger Catharina Bildt Grape.

Fler nyheter från Företagarna