headphones newspaper video-player

Världsekonomins värdekedjor gnisslar

Det råder brist på många insatsvaror på grund av att komplicerade leverantörskedjor mellan branscher och länder skadats under pandemin. Problemen kommer inte att försvinna snabbt, menar Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.
Publicerad 6 sep 2021
Foto: Shutterstock.com

Den ekonomiska återhämtningen i svallvågorna av den ännu pågående pandemin är ryckig och det knakar i många globala leverantörskedjor. Det sätter press uppåt på priserna samtidigt som nyheterna fylls av rapportering om brister på allt från skor och kläder till kretskort.

Världsekonomin får hicka

Orsakerna är flera. Dels har fraktkostnaderna skjutit i höjden på grund av logistiska problem och flaskhalsar i hamnar och transporthubbar på land. Dels är råvaror, insatsvaror och tillverkningen av andra produkter inte i fas med efterfrågan längs hela kedjan. Dels har nedstängningar och svårigheter att prognostisera efterfrågan gjort produktionen i många branscher ryckig och svår att styra. Nedstängningar och också lett till brist på arbetskraft i kritiska sektorer vilket ytterligare spätt på problemen.danielwiberg rund (2).png

− När containrar står uppallade i fel del av världen och arbetet inte kan flyta på som vanligt i kritiska logistiskhubbar får hela världsekonomin hicka, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Vänder inte på en femöring

Världsekonomin är i hög grad specialiserad och det tar tid att lägga om produktion och förädlingskedjor. Ett tydligt exempel från början av pandemin är toalettpappersbristen. När restriktioner och rekommendationer infördes om att arbeta hemifrån och att inte röra sig utanför hemmet i onödan bunkrade många toalettpapper. Då blev det tomt på många butikshyllor. Att ställa om produktionen och tillverka avsevärt mycket mer toalettpapper förutsätter ledig kapacitet i befintliga fabriker, vilket sällan är fallet.

− I början av pandemin drog många branscher ner på sin produktion eftersom man såg en starkt dalande efterfrågan. Det påverkar lagerhållning, investeringstakt och andra kritiska faktorer och det  är inte alltid som produktionen kan ställas om och åter utan att det blir produktionsbortfall, säger Daniel Wiberg. 

Handelshinder påverkar konkurrenskraft

Avancerad teknik är en annan faktor som påverkar hastigheten och möjligheten att ställa om produktionen i takt med snabba förändringar av efterfrågan. Flera tillverkare inom fordonsindustrin har tvingats dra ner på produktionen på grund av brist på halvledare, material som behövs i de integrerade kretsar som finns i alla möjliga apparater och maskiner vi omger oss med. De mest avancerade sitter i regel inte i bilar, utan i mobiler och datorer, vars efterfrågan rusat i höjden i och med hemarbete. Även en ökad efterfrågan på underhållning i hemmet på grund av nedstängningar och restriktioner har bidragit. Att snabbt förändra produktionen av sådan mikroelektronik för att möta den stigande efterfrågan görs dock inte i en handvändning. Det kräver investeringar räknat i många miljarder och kunnande som tar tid att bemästra. Problemen underlättas inte av att det finns relativt få tillverkare av de mest avancerade integrerade kretsarna i världen.

− Det vi ser och det som pandemin belyst ytterligare är att eftersom ett lands konkurrenskraft till stor del bygger på flöden av insatsvaror till och från andra länder får handelshinder en större effekt på konkurrenskraften än tidigare, säger Daniel Wiberg.

Samarbeta för regelbaserad handel 

Företagarna brukar alltid framhäva att stabilitet och förutsägbarhet är viktigt för företag och företagande.

− Både Sverige och EU bör än tydligare arbeta för regelbaserad handel, bygga partnerskap och fler handelsavtal, säger Daniel Wiberg.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Mindre bonus och mera malus

Lägre klimatbonus för laddhybrider och ett pristak för elbilar som kan få bonus är två av nyheterna när regeringen föreslår skärpta styrmedel av fordon.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter