podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Från 1 oktober gäller ordinarie lag om stöd vid korttidsarbete

Publicerad 30 sep 2021
Den tillfälliga förlängningen av krisstödet vid korttidsarbete som har gällt under 2021 upphör att gälla 30 september.
Majoriteten av de företag som fått stöd för korttidsarbete under pandemin kommer på grund av karensregeln inte att kvalificera sig för det ordinarie stödet eftersom karensen gäller företag som fått stöd under den första tillfälliga lagstiftningen 2020. Foto: Shutterstock.com

Det tillfälliga stödet för korttidsarbete som har varit inriktat på företag som fått ekonomiska svårigheter som en direkt följd av pandemin upphör att gälla vid månadsskiftet. Från och med den 1 oktober gäller den permanenta lagen för stöd vid korttidsarbete.

− Det tillfälliga stödet vid korttidsarbete som gällt så här långt under pandemin haft extra förmånliga villkor. Dessa försvinner i och med att lagen upphör att gälla den 30 september, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

Hårdare krav för att få stöd

Den ordinarie lagstiftningen innehåller bland annat ändrad subventionsgrad och permitteringsgrad, men även villkoren för rätt till stöd skärps. Det finns också ett karenskrav i den ordinarie lagen för stöd vid korttidsarbete.

− Majoriteten av de företag som fått stöd för korttidsarbete under pandemin kommer på grund av karensregeln inte att kvalificera sig för det ordinarie stödet eftersom karensen gäller företag som fått stöd under den första tillfälliga lagstiftningen 2020. Karenstiden är 24 månader enligt den ordinarie lagstiftningen, säger Lise-Lotte Argulander.

De företag som har rätt att söka stöd vid korttidsarbete enligt den ordinarie lagen från och med 1 oktober är de som tidigare inte fått stöd eller som bara har haft stöd under 2021. Det finns också andra förutsättningar och regler som gäller enligt den permanenta lagen till skillnad mot de tillfälliga stöden under pandemin.

Några förutsättningar för att vara berättigad stöd enligt den ordinarie lagen om Stöd för korttidsarbete (SFS 2013:948):

  • De ekonomiska svårigheterna ska vara tillfälliga, allvarliga och orsakade av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll
  • Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft
  • Företag som har fått stöd för korttidsarbete under 2020 har en karenstid på 24 månader från sista stödmånaden i stödperioden.

Några av villkoren:

  • De ekonomiska svårigheterna ska rimligen inte ha kunnat förutses.
  • Permitteringsgraderna är 20, 40 och 60 procent.
  • Staten står för en tredjedel av lönekostnaderna.
  • Arbetstagare kan inte få stöd under uppsägningstid.
  • Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte berättigad till stöd. Inte heller ägare av företag kan få stöd.

Stöd enligt den ordinarie lagstiftningen görs via Tillväxtverkets hemsida. Stödet hanteras av Tillväxtverket från 1 oktober till och med 31 mars 2022.

Det krävs att avtal finns på plats

För att kunna permittera och få stöd krävs det att arbetsgivare har tecknat kollektivavtal eller avtal med de anställda om permitteringen. Som lagstiftningen ser ut just nu måste avtalen vara på plats från första permitteringsdag. Det går alltså inte att skriva retroaktiva avtal enligt den ordinarie lagstiftningen.

Ansökan görs i två steg

För att ansöka om korttidsstöd ska man först skicka in en ansökan om godkännande. I ansökan svarar man på en rad frågor om behovet av stödet och ska bifoga underlag för att styrka detta.

I steg två av ansökningsprocessen, om ansökan godkänns, går det att ansöka om preliminärt stöd. När man gör det behöver man skicka in avtal och underlag om anställda. Om de anställda ska genomföra kompetensinsatser ska man även skicka in avtal och underlag för det. Sedan vidtar en handläggningstid innan ansökan är klar.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna