För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ny rapport: stort behov av kompetensutveckling

Publicerad 27 okt 2021
Det finns ett stort glapp i vilken kompetens företagen efterfrågar och vilka utbildningsplatser som erbjuds, visar en ny rapport från Företagarna.

I dag presenterar Företagarna en ny rapport som sätter fokus på företagens behov av kompetensutveckling. Den har kommit i skymundan av den angränsande frågan om hur företag ska hitta rätt personer att anställa – det som brukar kallas kompetensförsörjning.

I rapporten Vägar till kompetenslyft konstateras att kopplingen mellan företagens behov av kompetens och relevant utbildning för kompetensutveckling inte återspeglas tillräckligt väl i utbildningssektorn. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens och behovet av kompetensutveckling är stort.

– Trots att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag förbises deras behov när det kommer till utbildningssatsningar och prioriteringar. Politikerna förlitar sig på att de stora industrierna ska stå för tillväxt och ökad sysselsättning runt om i landet, säger Företagarnas arbetsmarknadsexpert Catharina Bildt Grape.

Små  företag har störst behov

Rapporten visar att de små företagen är i störst behov av kompetensutveckling, samtidigt som det råder brist på utbildningsplatser i hela utbildningskedjan, från gymnasiet till yrkeshögskolan och högskola och universitet. Mer än hälften av företagen anser att hjälp med finansiering är viktigast för att kompetensutveckla, samtidigt som många verksamheter genomgår snabba förändringar. Ökade krav på digitalisering och service ställer nya krav på kompetens.

– Samspelet mellan branschers efterfrågan på arbetskraft och utbud av utbildningsplatser behöver återspeglas bättre i hela utbildningskedjan. Efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens återspeglas inte i antalet utbildningsplatser, det är en ekvation som inte går ihop, säger Företagarnas arbetsmarknadsexpert Catharina Bildt Grape.

Rapporten presenterar fem förslag för att öka företagens kompetensutveckling.

  • Avsätt 40 miljoner kronor i tre år för strategisk kompetensinventering för små företag 
  • Inför affärsutvecklingscheckar  
  • Skapa incitament för kompetensutveckling genom ökad avdragsrätt 
  • Tydlig koppling mellan företagens kompetensbehov och utbildning  
  • Öka antalet utbildningsplatser till bristyrken.

Läs hela rapporten här

Taggar
Fler nyheter från Företagarna