podcast news play företagaren I media förmån

Bra att karensavdraget återinförts

Det behövs en självrisk i sjukförsäkringen och det är fel att säga att den tvingar anställda som är sjuka att arbeta i stället för att ta ansvar för andra människors hälsa, menar Företagarna.
Publicerad 1 okt 2021
Foto: Shutterstock.com

På torsdagen gästade Företagarnas vd Günther Mårder Studio Ett för att debattera återinförandet av karensavdraget i sjukförsäkringen med LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Bakgrunden är att de förordningar med tillfälliga regler i socialförsäkringen som regeringen införde i fjol för att bromsa smittspridningen upphörde att gälla den 30 september. En av dessa regler är just ersättning för karens. Under perioden 11 mars 2020–30 september 2021 har en anställd som är hemma från jobbet kunnat få ersättning från Försäkringskassan redan från första sjukdagen.

LO har länge drivit frågan att karensavdraget bör slopas. I Studio Ett säger Susanna Gideonsson nu att många inte har råd att stanna hemma om man är lite krasslig och att det får konsekvenser för samhället.

− De som jobbar sjuka kommer att drabbas, deras arbetskamrater kommer att drabbas och i tredje hand innebär det även att eventuella vårdtagare och så vidare kommer att drabbas, säger hon i inslaget.

Självrisk behövs

Mot detta perspektiv sätter Företagarna vikten av att det finns en självrisk i sjukförsäkringen.

− Om vi tittar på vem som tar den stora kostnaden vid sjukfrånvaro, ja då är det arbetsgivarna som står för 22 miljarder kronor årligen i sjuklönekostnader. Individen som är sjuk får ta kostnaden för första dagen. Det är rimligt att det finns ett ansvar för båda parter, säger Günther Mårder i inslaget.

gunthermarder rund 150px.png

Arbetsgivarnas ansvar

I slutet av 1980-talet fanns det ingen karensdag i Sverige och inkomstbortfallet vid sjukdom för en anställd var i princip noll kronor från första dagen. Staten betalade nittio procent av lönen och avtalsförsäkringarna, som då omfattade nästan alla, täckte resterande tio procent av lönen.

Karensdagen som det då hette återinfördes under den ekonomiska krisen på 1990-talet. Ersättningen sänktes och samtidigt överförde staten kostnader på arbetsgivarna genom att det infördes sjuklöneansvar under de första veckorna av en sjukskrivning.

− Det finns inget som hindrar fackföreningsrörelsen att ersätta sina medlemmar för karens, men det bör inte finansieras av arbetsgivare eller via staten, säger Günther Mårder.

Mer än sjukfrånvaro

När det handlar om kostnader vid sjukfrånvaro är det också viktigt att se på den totala kostnaden för arbetsgivare. Den omfattar mer än sjuklönekostnader.

− En företagare har indirekta kostnader av sjukfrånvaro i form av produktionsbortfall, vikarier och ökad administration till följd av myndighetskontakter, säger Günther Mårder.

Var och ens ansvar

Från fackligt håll används det återinförda karensavdraget som ett argument för att deras medlemmar nu tvingas arbeta när de är krassliga och därmed kanske sprider smitta i samhället. Det är en argumentation som Företagarna ställer sig frågande till eftersom alla har ett personligt ansvar under pandemin.

Fler nyheter från Företagarna

Det här ska du fokusera på Damberg!

Mikael Damberg presenterades som ny finansminister. Företagarnas skattepolitiska expert, Patrick Krassén, presenterar nu fem förslag på reformer som den nytillträdde finansministern bör fokusera på.

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter