headphones newspaper video-player

Rimliga arbetsmiljöregler – en hygienfaktor

Enligt Arbetsmiljöverket måste alla verksamheter anmäla och utreda om en anställd misstänks ha exponerats för coronaviruset i samband med arbetet – även vid hemarbete. En orimlig uppgift under en pandemi, anser Företagarna.
Publicerad 11 mar 2021
Alla arbetsgivare utan dröjsmål ska anmäla om en arbetstagare exponerats för coronaviruset. På samma sätt ska en arbetsgivare göra en anmälan i efterhand om det uppdagas att en arbetstagare exponerats för coronaviruset tidigare. Foto: Shutterstock.com

En artikel i f-Plus redogör för hur Arbetsmiljöverket uppdaterat sin information om vilka verksamheter som ska anmäla så kallade allvarliga tillbud med anledning av exponering för coronaviruset. Det är en viktig fråga. 

− Enligt Arbetsmiljölagen kan underlåtenhet att anmäla allvarliga tillbud straffas med böter, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander

Fram till december riktade Arbetsmiljöverket informationen på webbplatsen om allvarliga tillbud till yrkesgrupper inom vård, omsorg och laboratoriearbete. Det vill säga verksamheter som kommer i kontakt med virus i yrkesutövningen. Från december vänder sig dock informationen till samtliga arbetsgivare. 

LÄS ÄVEN: Intervju med Lise-Lotte Argulander i Dagens Industri: Arbetsmiljöverkets nya smittspårningskrav väcker kritik: ”Ihåligt och patetiskt”. 

Strikt tolkning skapar problem 

Svenskt Näringslivs expert inom arbetsgivarfrågor, Amelie Berg, riktar i artikeln i f-Plus kritik mot att Arbetsmiljöverket ändrat informationen utan att först föra dialog med företrädare för arbetsgivare. 

Företagarna stämmer in i kritiken. 

− Arbetsmiljöverket försvarar sig med att de bara förtydligat det regelverk som gällt hela tiden. Formellt är det korrekt, men i praktiken skapar den här informationen om strikt tolkning av lagen problem, säger Lise-Lotte Argulander.  

Anmäla utan dröjsmål  

Enligt Arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. I februari 2020 klassade Sverige covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen. Då blir enligt Arbetsmiljöverket skrivningarna i Arbetsmiljölagen tillämpliga. 

Mot den bakgrunden anser Arbetsmiljöverket att alla arbetsgivare utan dröjsmål ska anmäla om en arbetstagare exponerats för coronaviruset. På samma sätt ska en arbetsgivare göra en anmälan i efterhand om det uppdagas att en arbetstagare exponerats för coronaviruset tidigare.

− Det är ju en sak att vidta förebyggande åtgärder och rapportera konstaterad smitta, en annan att rapportera misstänkt exponering oavsett om den anställde blir smittad eller inte i ett läge när det råder samhällssmitta, säger Lise-Lotte Argulander.

Gäller även vid hemarbete 

Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivarens ansvar att utreda om arbetstagare exponerats för coronaviruset även i samband med arbete i hemmet. Det ställer omöjliga krav att leva upp till menar Företagarna.  

− Man är alltså skyldig att anmäla om en anställd blir exponerad för coronaviruset av en familjemedlem vid skrivbordet, men inte vid middagsbordet, säger Lise-Lotte Argulander.   

Ingen konsekvensutredning 

Enligt Lise-Lotte Argulander är det uppenbart att Arbetsmiljöverket ändrat informationen utan att göra en ordentlig konsekvensutredning om hur alla arbetsgivare ska förhålla sig till det som myndigheten kräver.  

Om en arbetsgivare inte sparar dokumentation om någon blivit exponerad för coronaviruset sedan i våras i tio års tid riskerar denne att få betala en sanktionsavgift vid en kontroll.  

− Om jag ska raljera lite kan man fråga sig om man ska dokumentera vem som nös i personalrummet för ett år sedan och vilka som var där då, säger Lise-Lotte Argulander.  

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Småföretagare tar över när Findus ger upp

Efter 20 år tillsammans på Findus blev Bengt Gunnarsson och Göran Claesson av med jobbet. Nedläggningen av det anrika företaget var oväntad. Men slutet på anställningen blev början till egen verksamhet. Nu satsar de på närodlad frukt och grönt i nordvästra Skåne.

Korttidsstöd öppet för ansökan

Ansökan om stöd till korttidsarbete är sedan den 29 mars öppen igen. Företagarna tagit fram ett verktyg så att du kan räkna ut korttidsstöd per anställd.

Guide: Våga ta steget!

Pandemin fick Jokkmokks världsberömda marknad att växla från folkmyller till webbhandel. Det visar hur det digitala klivet kan rädda såväl företag som 416-åriga traditioner.

Plötsligt var ”Nowhere” överallt

Dryck som ändrar samhällets inställning till alkohol i en unik restaurangupplevelse i skogen. Det är eventet som nominerats till ett prestigefyllt pris. Fast egentligen handlar ...

”Pandemin är som en tidsmaskin”

Per Schlingmann har tillsammans med Kjell A Nordström skrivit boken Corona Express som beskriver hur covid-19 blivit en förändringskraft som påverkat villkoren för människor, företag och samhällen.

Sju förslag för bättre miljöpolitik

Miljöpolitiken måste ge rätt incitament. Hållbarhet får inte ses i ett motsatsförhållande till rörelsefrihet, ökat välstånd, tillväxt och ekonomisk aktivitet.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor