headphones newspaper video-player

Coaching hjälper dig stå emot i tuffa tider

Pandemin har gjort det smärtsamt tydligt att det inte räcker att bemästra det kända. Därför är det nu ett ökat tryck på coaching bland landets småföretagare.
Publicerad 12 maj 2021
Coaching är en resurs för dig som vill vara ditt bästa jag. Som support, överblickande stöd och mental PT på sidlinjen står din coach. Alltid redo att gå bredvid dig när det bränner till. Alltid redo att fira dina framgångar, även när ingen annan ser dem. Foto: Shutterstock.com

Den 17-23 maj infaller den årliga internationella coachveckan. Då lyfter professionella coacher inom ICF, internationella coachingförbundet, betydelsen av coaching över hela världen.  

− Kärnan i coaching som metod är att genom samtal och frågor få grepp om det där som du egentligen någonstans vet men inte riktigt vågat eller tagit dig tiden att klargöra för dig själv, säger Lena Gustavsson inom redaktionsrådet på ICF Sverige.

Tuffa tider kräver mer av oss 

Det handlar om att våra hjärnor processar så oändligt mycket mer information än det lilla som ryms i vårt aktiva arbetsminne. I en rörlig vardag ockuperas tankarna av det lättillgängliga, det du redan tänkt, det du känner igen. I tuffa tider räcker inte det.

När en verksamhet utmanas bortom det vardagliga jonglerandet med många bollar i luften och det plötsligt börjar komma in okända föremål i jonglerandet behöver dess ledare tillgång till hela sin kunskap och inte bara sin egen, utan hela systemets.

− Pandemin har gjort det smärtsamt tydligt att det inte räcker att bemästra det kända. Därför är det nu ett ökat tryck på coaching bland landets småföretagare. Det är nu de strategiska linjerna dras upp som avgör både hur överlevnad ser ut på kort sikt och var företaget står när pandemin är över, säger Lena Gustavsson.

Internationella coachveckan

Under den internationella coachveckan i år har de nordiska länderna tagit fram ett gemensamt program. Det finns möjlighet att delta i programmets kostnadsfria webinarier.

Se programmet och anmäl dig här. 

Det som skiljer en professionell coach från en rådgivare eller mentor är att coachens mål och syfte är att tydliggöra hur du kan göra kloka val baserat på just din erfarenhet, medan de båda andra arbetar utifrån att förmedla sin egen erfarenhet. En certifierad coach har erfarenhet och tekniker för att i ett personligt, professionellt samtal följa och utmana dig att se sanningar men också möjligheter.

− Ingen annan har någonsin drivit just ditt företag i just den här situationen i just den här tiden. Det finns inget facit, men det finns din samlade klokskap. Du kan det här, säger Lena Gustavsson.

Så fungerar ett coachsamtal

Ett coachsamtal kan ofta delas in i några tydliga faser. 

Steg 1.

Först klargörs ämnet. Vad exakt är det du vill arbeta med? Du har förstås tänkt igenom det innan du ringer coachen och kan ge ett ämne. Din coach utmanar dg ofta att specificera. Vad är det som är viktigt med det här? Vad är det egentligen du vill uppnå? Vad skulle för dig vara tecken på att du är något på spåret? Det här tydliggörandet handlar till stor del om att ta dig ur luddigt tänkande och göra det kristallklart vad det är som behöver lösas just nu och varför det är viktigt för dig här och nu. När du vet det får du en helt annan kraft än när du diffust försöker ta dig ur något eller till något.

Steg 2. 

Därefter kommer arbetet med att se klart var du befinner dig i förhållande till det du vill. Här kommer utforskande frågor, perspektivskiften kanske metaforer. Allt i syfte att komma åt allt det du egentligen vet om det som känns rörigt och att få syn på invanda tankemönster som kan hindra dig från att tänka och göra på nya sätt, anpassat efter ditt nya läge. Gamla vanor presenterar sig gärna som sanningar men när de granskas i sömmarna håller inte alltid fakta.

Steg 3.

Snart börjar möjligheterna utkristallisera sig. Din coach kommer att stötta och utmana dig att se lite längre och bredare. Det finns alltid med än det som syns på ytan kring varje möjlighet. Ni utforskar möjliga medvindar och grund så att det för dig blir tydligare vilka för- och nackdelar olika alternativ egentligen har.

Steg 4.

Till slut har du vridit och vänt, kopplat på och hängt av möjligheter tills det börjar utforma sig en tydlig ide om hur du ska gå vidare. Coachens arbete skiftar då över till att hjälpa dig utforma konkreta handlingar du direkt kan pröva i vardagen. Ett coachsamtal handlar inte bara om att komma till insikt utan också om att omsätta denna insikt i action. Vad du ska göra, hur du och när det ska ske. Det bestämmer du. Coachen bistår dig med att hålla i tills du klargjort det för dig själv och utformat något sätt att stämma av hur det går oc om hypotesen håller. Därför vill de flesta klienter ha mer än ett samtal i rad. Du utformar en hypotes, testar den i vardagen, skruvar kanske på några detaljer eller tänker om i någon del och testar igen. I osäkra tider och innovativa processer får man ibland röra sig i små steg och pröva om marken bär. Ibland måste man våga det stora steget men då som ett välgrundat kalkylerat risktagande baserat på all din tillgängliga kunskap och erfarenhet.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter