podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Reformer behövs – oavsett regering

Publicerad 1 jul 2021
Det behövs starkt politiskt ledarskap för att återstarta Sverige efter pandemin, skriver Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.
Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom. Foto: Oskar Omne.

Det rör på sig i svensk politik. Statsminister Stefan Löfven har bett riksdagens talman Anderas Norlén om att bli entledigad från uppdraget som statsminister. Statsminister Stefan Löfven leder därför tills vidare en övergångsregering, och en övergångsregering fattar inga större beslut utan främst beslut i löpande eller brådskande ärenden. Vi kan alltså räkna med stiltje på reformfronten till dess att vi har en ny statsminister och regering på plats. 

Förutse motståndarens drag 

Det är nu talmannen som har i uppdrag att hitta en ny statsminister genom så kallade talmansrundor. Talmannen har fyra försök på sig att hitta en statsminister som riksdagen kan tolerera. Enligt grundlagen behöver nämligen en statsministerkandidat inte ha stöd av en majoritet av ledamöterna i riksdagen. Det räcker att det inte är en majoritet av ledamöterna som röstar emot kandidaten. Om talmannen inte lyckas under sina fyra försök blir det extraval senare i höst.

Trots fyra försök är det ingen lätt match som väntar talman Andreas Norlén. Mandatfördelningen ligger fast och de politiska låsningarna är många. På många sätt liknar det ett parti schack där en av pjäserna bara kan flytta två steg framåt om den också flyttar ett steg åt vänster eller höger. En annan kan bara flytta diagonalt och där finns inga öppningar. Och så vidare. Läget är omöjligt om inte någon spelare gör något oväntat.  

Fortsatta reformer behövs 

Vad betyder då den uppkomna situationen för politiken, och då främst företagspolitiken? I dag är det ingen som vet - det beror helt och hållet på vad det blir för regering som tillträder. Jag kan dock konstatera att det inte råder brist på frågor som pockar på uppmärksamhet och behöver lösas.

Det behövs starkt politiskt ledarskap för att återstarta Sverige efter pandemin, och i ännu högre grad för att få till stånd ett långsiktigt företagsklimat i världsklass. För att småföretagen även framöver ska vara jobbmotorn behövs fler och större reformer och därtill tydliga spelregler som inte ändras hela tiden. Modernare arbetsrätt, bättre matchning på arbetsmarknaden och en storstädning av regelbördan är tre områden där vi inte kan acceptera att politiken tappar styrfart utan levererar förslag i rätt riktning så att småföretagen även fortsättningsvis är de som skapar fyra av fem nya jobb, vilket de gjort under de senaste trettio åren. 

Pacta sunt servanda 

Några av förslagen som finns i januariavtalet, och som inte är genomförda än, skulle kunna komma tillbaka på bordet om det blir Stefan Löfven som, med stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet, återkommer som statsminister. Centerpartiet har sagt att de vill se ett uppdaterat januariavtal för att stödja Löfven. Liberalerna har dock avvisat den idén eftersom de har lämnat samarbetet, men någon form av avtal som visar på den politiska inriktningen fram till valet måste troligtvis till om Stefan Löfven ska få med sig Centerpartiet. 

Lättnader i restriktioner 

En positiv nyhet för företagare är dock de nya lättnaderna i pandemirestriktionerna som träder i kraft den 1 juli. Företagarna välkomnar att det blir stora lättnader för många företag och verksamheter, samtidigt som man ska komma ihåg att många restriktioner som begränsar näringsfriheten ligger kvar. Vi får innerligt hoppas att smittspridningen fortsätter att minska och att vaccinationstakten håller i sig så att samtliga restriktioner kan tas bort inom kort. Vägen till en tillvaro utan spår av pandemin är fortfarande lång, men är det kanske ändå målflaggan vi ser långt där borta? 

 

Taggar
Riks Krönika
Fler nyheter från Företagarna