headphones newspaper video-player

Korttidsstödet rycktes undan

Det gick som en dans, men sedan kom kallduschen. Systemet för korttidspermittering har inte visat sig vara det stöd som Lotta Uvhage hoppats på.
Publicerad 20 jan 2021

När pandemin svepte in över Sverige blev kunderna färre i den frisörsalongen med tillhörande klädbutik som Lotta Uvhage driver i centrala Sundsvall. Möjligheten att kunna låta personal gå ner i arbetstid var precis vad som behövdes.

− Det gick jättesmidigt att ansöka om korttidspermittering. Pengarna kom på två dagar och allt var frid och fröjd, säger Lotta.

Genom att personalen kunde arbeta på fyrtio procent lägre arbetstid under två månader från slutet av april kunde företaget parera en del av de negativa följderna av krisen.

Stödet för korttidsarbete fungerar som så att Tillväxtverket först betalar ut ett preliminärt stöd. Därefter korrigeras eventuella skillnader mellan hur personalen arbetat och det stöd man fått. Sådan avstämning ska göras efter var tredje stödmånad.

− Jag loggade in på Tillväxtverkets webbplats och fyllde i alla uppgifter. Då kunde jag se att jag skulle betala tillbaka 3 800 kronor eftersom vi fått lite för mycket stöd, men det var ju inte hela världen, säger Lotta.

"Det känndes så orättvist"

En torsdagskväll i november när Lotta satt på ett möte kom plötsligt ett besked från Tillväxtverket att företaget blivit återbetalningsskyldigt. Inte för de överskjutande tusenlapparna, utan för hela det tidigare utbetalade stödet för korttidspermittering. Enligt Tillväxtverket hade hon glömt att signera i myndighetens inrapporteringsverktyg efter att ha loggat in i det och lämnat uppgifterna.

− Plötsligt var vi inte beviljade något stöd alls utan tvärtom skyldiga att betala tillbaka allt, med ränta. Det kändes så orättvist, säger Lotta.  

Felet enligt myndigheten ligger i att det inte går att se i systemet att Lotta gjort en digital signering efter att ha matat in alla uppgifter.

− Jag har ju inte försökt lura någon. De borde ha skickat en påminnelse om att rapporteringen inte är komplett i stället för att plötsligt kräva återbetalning, säger hon.

Lotta har överklagat beslutet till Tillväxtverket som avslog överklagan och skickade ärendet vidare till Förvaltningsrätten.

− Tillväxtverket vill att vi företagare ska visa förståelse för att de har extremt långa handläggningstider. Jag önskar att de kunde visa oss samma förståelse och hjälpa snarare än stjälpa, säger hon.

Fler nyheter från Företagarna

Kan elen ta slut?

Handlar höga elpriser och dålig elförsörjning om att det är brist på el? Företagarnas expert reder ut.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor