För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Full ersättning ett måste vid nedstängning

Publicerad 14 jan 2021
Pandemilagen gör krisstöden till företag otillräckliga. Det krävs en mekanism som täcker alla fasta kostnader om företag tvingas stänga ner sin verksamhet.
Företagarna vill att alla fasta kostnader i en verksamhet som stängs ner ersätts till 100 procent genom löpande utbetalning till företaget utan ansökningsförfarande. Foto: Shutterstock.com

Den nya tillfälliga pandemilagen ger regeringen, men även myndigheter, länsstyrelser och kommuner möjlighet att använda kraftfulla verktyg för att minska smittspridningen. Genom att utfärda bindande förordningar eller föreskrifter kan de ytterst besluta att näringsverksamheter stängs ner omedelbart. Sådana drastiska beslut kan gälla såväl lokalt för enskilda verksamheter som regionalt eller nationellt och de kan bara i vissa fall överklagas.  

Ersätt till 100 procent  

Företagarna anser att pandemilagen gör att de stödsystem som redan finns för att kompensera företag för effekterna av restriktionerna är otillräckliga och lanserar nu ett konkret förslag.  

− Vi vill att alla fasta kostnader i en verksamhet som stängs ner ersätts till 100 procent genom löpande utbetalning till företaget utan ansökningsförfarande, så länge föreskriften som innebär stängning är gällande, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom

Inte tid för ansökningar  

Förslaget skiljer sig från de stöd som redan finns på plats genom att de företag som kan komma att drabbas då inte ska behöva ansöka om att få ersättning. Det finns helt enkelt inte tid att ha ett ansökningsförfarande med stödbetalning långt i efterhand när intäkterna uteblir från en dag till en annan. Det ska räcka att bifoga beslutet om stängning tillsammans med underlag för kostnadsredovisning till ansvarig myndighet, helst Skatteverket eftersom det har en fungerande struktur för att snabbt kunna överföra pengar till företagens skattekonton. 

− Prioritet måste ligga på snabb utbetalning. Vid uppsåtligt felaktig kostnadsredovisning ska återbetalningsskyldighet råda, säger Fredrik Östbom. 

Hur gör andra länder? 

I andra länder finns redan system på plats för att hantera konsekvenserna av nedstängningar som allvarligt försvårar företagens möjlighet att hantera kostnader och betala skatter och skulder.  

I Danmark började den kompensationslag gälla i mitten av december. Den innebär att tvångsstängda företag får 100 procents ersättning för regelbundna fasta kostnader under stängningen, upp till 100 000 danska kronor per månad och enhet.    

Storbritannien har nyligen tillkännagivit att nedstängda verksamheter kan få stöd genom engångsutbetalning, på upp till 9 000 pund.  

Belgien ger direktstöd till mindre företag på mellan 1 300 och 1 600 euro per månad. De tre regionerna Bryssel, Vallonien och Flandern ger stöd omfattande 4-5 000 euro till företag som måste stänga igen. 

Få mekanismen på plats 

Vare sig i pandemilagen eller i den hittills beslutade förordningen om restriktioner för olika verksamheter adresserar regeringen frågan om ersättning. Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om att ersättning ska utgå vid stängning. 

 − Det brådskar att få en ersättningsmekanism på plats. Vårt förslag ger företagen det skydd de behöver, säger Fredrik Östbom. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna