headphones newspaper video-player

4 saker att ha koll på om du vill ha det offentliga som kund

Vill du ta en del av kakan som offentliga upphandlingar innebär? Företagarnas expert Magnus Johansson guidar dig till begreppen du behöver känna till.
Publicerad 15 jan 2021
Vinna upphandling? Det finns mycket att sätta sig in i kring hur reglerna egentligen ser ut om konkurrens, upphandling, korruption, mutbrott och statsstöd. Foto: Shutterstock

Varje år upphandlar offentlig sektor för omkring 800 miljarder kronor. För en företagare kan därför kommuner eller andra delar av det offentliga bli riktigt stora och viktiga kunder. 

Men det finns mycket att sätta sig in i kring hur reglerna egentligen ser ut om konkurrens, upphandling, korruption, mutbrott och statsstöd.

magnus-johansson-rund.pngMagnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling, medverkar 28 januari i ett kostnadsfritt digitalt event på temat som Företagarna gör tillsammans med Advokatfirman Cederquist.

I den här artikeln reder han ut fyra delar som på flera sätt utgör grunden för offentliga upphandlingar:

1. Vad är KOS -reglerna?

Om någon använder begreppet "KOS-reglerna" menar de reglerna om konkurrensbegränsade offentlig säljverksamhet.

När offentliga och privata företag agerar på samma marknad är det viktigt att det sker under samma förutsättningar. De fördelar som offentliga företag har får inte innebära att privata företag trängs undan.

KOS-reglernas syfte är just att hindra oschyst konkurrens. Vi har sett exempel på kommuner som ägnar sig åt exempelvis spa-, café- och gymverksamheter. Men var går egentligen gränsen? Vi kommer att gå igenom regelverket och kommentera hur de fungerar i praktiken.  

2. Upphandling eller direktupphandling?

Som företagare kan du leverera varor, tjänster och byggentreprenader till en offentlig aktör utan att delta i en formell offentlig upphandling. Det kan då kallas direktupphandling.

Detta gäller under vissa specifika förutsättningar, bland annat får summan av en direktupphandling inte överstiga 615312 kronor. 

Men det finns även många andra förutsättningar som måste vara på plats. Vad händer när en myndighet exempelvis delar upp inköp för att komma under gränsen? Vem står risken ifall det blir något fel? 

3. Varför är det viktigt att känna till reglerna om korruption och mutbrott?

Varje år upphandlar offentlig sektor för omkring 800 miljarder kronor. Processen ska enligt regelverket präglas av likabehandling och öppenhet, fritt från korruption. Och även om Sverige anses vara ett av världens minst korrumperade länder är vi inte fria från problemet. 

Problemet kan visa sig i form av att företag som lämnat anbud får fördelar som följd av en otillåten påverkan, eller att man gynnar någon vän eller närstående som driver eller har en koppling företaget som vinner upphandlingen.  

4. Statsstöd - får kommunen gynna ett visst företag?

Statsstöd är när det offentliga stödjer en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden, genom att det gynnar en viss verksamhet eller produktion. 

Statsstöd påverkar vår samhällsekonomi och det är viktigt att utbetalningar inte sker som påverkar konkurrensen på marknaden negativt. En kommun kan exempelvis betala ut stöd till ett företag för att etablera sig i kommunen, men är detta ok?

Som företagare är det bra att känna till grunderna för denna process för att se till att ingen aktör får oschyssta konkurrensfördelar gentemot någon annan. 

Tips! Kostnadsfritt event

Möt bland andra Magnus Johansson, Företagarna, och Angelo Skog, Cederquist, och lär dig mer om konkurrens, upphandling, korruption & mutbrott och statsstöd på vårt gemensamma kostnadsfria digitala event den 28/1.

Läs mer och anmäl dig

Fler nyheter från Företagarna

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor