headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Sätt Kramfors kommuns bästa i centrum

Trots politisk debatt om näringslivsprogrammet finns en samsyn om målet. Sätt fokus på det.
Publicerad 12 feb 2021
Högakustenbron. Foto: Shutterstock.com.

Kramfors kommunfullmäktige har på mötet denna vecka antagit ett program för att förbättra kommunens företagsklimat. År 2025 ska Kramfors kommun ha Västernorrlands bästa företagsklimat. Det är något som Företagarna välkomnar.

− Det här är en viktig milstolpe. Nu måste alla kavla upp ärmarna för att nå resultat, säger Örjan Wallin, vice ordförande i Företagarna i Kramfors kommun.

Lokala företagsklimatet är avgörande

I Kramfors kommun kommer 27 procent av de kommunala skatteintäkterna från småföretagen och deras anställda. Rikssnittet är 29 procent och i en del kommuner är det betydligt högre. I Sorsele är andelen hela 40 procent.

Många faktorer påverkar hur stor andelen är, men en som alla kommuner kan påverka är det lokala företagsklimatet.

Att tycka olika är inte farligt

Processen med att ta fram programmet för bättre näringslivsklimat har inte varit utan invändningar från oppositionen. Debatten i fullmäktige den 8 februari illustrerade det än en gång. Företagarna anser dock att det är viktigt att se bortom de meningsskiljaktigheter som uppkommit och fokusera på det som partierna är överens om.

− Det är inte målet som är problemet. Kritiken har handlat om olika syn på tydlighet, formuleringar och ordningar. Från Företagarnas sida vill vi hjälpa våra politiker att komma framåt, säger Örjan Wallin.

Vi delar målet

Företagarna i Kramfors kommun har funnits med i Näringslivsrådet och bidragit med olika konkreta förslag och synpunkter till styrande politiker och oppositionens politiker samt till chefstjänstepersoner där handlingsplaner och koncept lyfts till diskussion. Syftet är att driva processer för att främja ett utvecklat och bättre företagsklimat.

 − Vi har alla våra självständiga roller, tänker och agerar olika men strävar att nå samma mål, säger Örjan Wallin. 

Fler nyheter från Företagarna

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Höj tempot i den digitala omställningen

Digitalisering är en prioriterad fråga för EU-kommissionen och för regeringen. Företagarna anser att den bör fokusera på att underlätta för mindre och växande företag.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen