headphones newspaper video-player

Lång tid kvar till korttidsstöd

Trots att lagstiftningen nu är på plats för det förlängda korttidsstödet kan det dröja in i maj innan företag får stöd utbetalt.
Publicerad 17 feb 2021
Foto: Tillväxtverket.

På måndagen den 15 februari trädde den tillfälliga lagen om stöd vid korttidsarbete i kraft. I och med det började även några ändringar i lagen om stöd vid korttidsarbete gälla. Det är ett viktigt steg på vägen mot att det ska gå att få stöd för korttidsarbete under perioden från och med den 1 december 2020 till och med den 30 juni i år.

Tillväxtverket ställer om

Den nya lagstiftningen lägger grunden för det förlängda korttidsstöd som regeringen aviserade redan i november i fjol, men än så länge går det inte att ansöka. Tillväxtverket räknar med att det tar ytterligare fem till åtta veckor innan de fått alla system på plats för att kunna öppna upp för ansökningar. Det beror på att stödet inte bara förlängs, utan även görs om på ett par punkter.  

− Om regeringen bara förlängt stödet i stället för att göra om i det hade vi sluppit både ett nytt ansökningsförfarande och fortsatt lång väntan på stödpengar hos företag som ser kassan sina, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander. 

Felprioritering av regeringen  

Enligt det nya stödet för korttidsarbete som nu trätt i kraft är stödnivåerna näst intill desamma under de fyra första månaderna.

Staten tar en stor andel av kostnaderna för att sedan trappa ner stödet från och med april månad då företagen får ta en större andel. I gengäld ökar kraven på vilka underlag Tillväxtverket behöver ta del av från företagen redan vid ansökningstillfället för att kunna handlägga ett stödärende. Det gör att handläggningen av ett ärende förväntas bli cirka fem veckor efter det att ansökan kommit in. 

− Vi ser det som en allvarlig felprioriterring av regeringen att göra det mer kostsamt och administrativt mer tidskrävande att få del av stödet mitt under en pågående pandemi, säger Lise-Lotte Argulander. 

Motiven bakom att skräpa tillämpningen av stödet är att motverka fusk och missbruk av stödsystemet. Det handlar bland annat om att det införts ett krav på revisorsintyg för företag vars lönesummor överstiger 400000 kronor under jämförelsemånaden och sättet på hur företagen ska styrka sina ekonomiska svårigheter.

Orimligt lång väntetid

Företagarna är kritiska till förändringarna i vad som krävs för att få ta del av korttidsstöd. Om man summerar de fem till åtta veckor som Tillväxtverket behöver för att öppna ansökan och handläggningstiden för ett stödärende på i genomsnitt fem veckor kan det dröja ända in i maj innan ett företag får stödet utbetalt.

− Företagen som är satta under restriktioner har inga pengar kvar, att behöva vänta till i maj månad på första utbetalningen är orimligt lång tid. Fuskare borde man ta tag i efteråt i stället, säger Lise-Lotte Argulander. 

Planering med stor ovisshet

Osäkerheten kring när stödet kommer och om det tillstöter några problem i handläggningen gör att många företag nu måste förlägga arbetstid och arbetstidsförkortning utan att veta om kalkylen håller.

− Det krävs att ledigheten läggs ut nu innan företagen ens får ett beslut om pengar kommer betalas ut, säger Lise-Lotte Argulander. 

Fler nyheter från Företagarna

Kan elen ta slut?

Elpriser och problem med elförsörjning diskuteras ofta. Men, handlar det om egentlig elbrist? Kan elen ta slut? Nja. Företagarnas expert Philip Thunborg reder ut.

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Mer från hela Sverige

Handlar du med Storbritannien?

I detta avsnitt av Företagarna LIVE går vi på djupet kring Brexit och guidar dig till hur handel med Storbritannien fungerar nu.

Mikael Eriksson, tullchef DB Schenker Sverige, EEN:s Theresa Ryberg och Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna deltar.

Se avsnittet nu

Krönikor


Coronakrisen