headphones newspaper video-player

Så ska fler småföretag kunna vara med i upphandlingar

Det behöver bli mindre resurskrävande att lägga anbud för att fler småföretag ska kunna delta, menar Företagarnas expert Magnus Johansson i en intervju.
Publicerad 10 feb 2021
Mindre företag deltar i upphandlingar i lägre grad. Foto: Shutterstock

Bara 48 procent av alla anbud till offentlig upphandling lämnades in av företag med färre än 50 anställda, trots att hela 96 procent av alla företag är av den storleken.

Magnus Johansson rund.pngBättring krävs, anser Företagarnas upphandlingsexpert Magnus Johansson i en intervju med sajten Upphandling24. Det är nämligen tydligt att mindre företag deltar i upphandlingar i lägre grad.

Företag med färre än tio anställda lämnade i snitt in 1,9 anbud, medan företag med 10-49 anställa gav in 3,4 anbud. Motsvarande siffra för företag med fler än 50 anställda var 24,9, enligt Upphandling24 som tagit del av statistik från Upphandlingsmyndigheten. 

Beställarens ansvar

Magnus Johansson menar att ett stort ansvar ligger på beställarsidan och hur kraven ställs på den som lägger anbud.

− Större företag har i många fall egna avdelningar som är dedikerade åt anbudsgivning, vilket också medför att de får större erfarenhet och därmed enklare kan skala upp sitt deltagande i offentlig upphandling, säger Magnus Johansson till Upphandling24.

Fler nyheter från Företagarna

Ungt företagande i fokus

Att redan som ung få hjälp att förverkliga en idé i företagsform kan vara startskottet på en framtida karriär som företagare.

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor