headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Så ska fler småföretag kunna vara med i upphandlingar

Det behöver bli mindre resurskrävande att lägga anbud för att fler småföretag ska kunna delta, menar Företagarnas expert Magnus Johansson i en intervju.
Publicerad 10 feb 2021
Mindre företag deltar i upphandlingar i lägre grad. Foto: Shutterstock

Bara 48 procent av alla anbud till offentlig upphandling lämnades in av företag med färre än 50 anställda, trots att hela 96 procent av alla företag är av den storleken.

Magnus Johansson rund.pngBättring krävs, anser Företagarnas upphandlingsexpert Magnus Johansson i en intervju med sajten Upphandling24. Det är nämligen tydligt att mindre företag deltar i upphandlingar i lägre grad.

Företag med färre än tio anställda lämnade i snitt in 1,9 anbud, medan företag med 10-49 anställa gav in 3,4 anbud. Motsvarande siffra för företag med fler än 50 anställda var 24,9, enligt Upphandling24 som tagit del av statistik från Upphandlingsmyndigheten. 

Beställarens ansvar

Magnus Johansson menar att ett stort ansvar ligger på beställarsidan och hur kraven ställs på den som lägger anbud.

− Större företag har i många fall egna avdelningar som är dedikerade åt anbudsgivning, vilket också medför att de får större erfarenhet och därmed enklare kan skala upp sitt deltagande i offentlig upphandling, säger Magnus Johansson till Upphandling24.

Fler nyheter från Företagarna

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Höj tempot i den digitala omställningen

Digitalisering är en prioriterad fråga för EU-kommissionen och för regeringen. Företagarna anser att den bör fokusera på att underlätta för mindre och växande företag.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen