podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ta bort käpparna i hjulen för elsparkcyklarna

Publicerad 2 dec 2021
Stockholms stad sätter i ett slag konkurrensen ur spel för vilka som får leverera elsparkcyklar, skriver Företagarnas upphandlingsexpert Magnus Johansson.
Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens.

Oj, oj, oj. Vi börjar med att backa bandet. I begynnelsen av etableringen av storstadens elsparkcyklar var de glada tillropen många. Snabbt upptäckte många fördelarna med att smidigt kunna ta sig fram i den täta storstadstrafiken.

Tiden gick och med det kom utmaningarna som de nya färdmedlen förde med sig. Fler och fler elsparkcyklar parkerades på fler och fler olämpliga platser och olyckor avlöste varandra. Behovet av en reglerad marknad var nu ett faktum och som också välkomnades av branschen.

Färre elsparkcyklar och färre leverantörer

Den initiala dialogen med Stockholm stad såg lovande ut, fram till dagen då de meddelande att stadens 23 000 elsparkcyklar nu skulle bli 12 000, med begränsade av antalet leverantörer från dagens sju till tre – efter årsskiftet. Beslutet aviserades med kort varsel och lämnade många frågor till leverantörerna. Hur kommer urvalet att gå till? Vilka kriterier kommer att påverka utfallet? Med vilket stöd kan Stockholms stad själva ta saken i egna händer och besluta vilka leverantörer som får fortsätta bedriva verksamhet på en konkurrensutsatt marknad?

Agerandet från Stockholms stad väcker många frågetecken. Stadens förklaring är att man tar stöd för sitt agerande i ordningslagen i kombination med lokala föreskrifter, något som har ifrågasatts från många håll. Att beslutet dessutom initialt skulle fattas av tjänstemän i stället för politikerna i trafiknämnden väckte ytterligare debatt. Något som nu staden har justerat genom att beslutet lyfts till behandling i trafiknämnden. Beslut inväntas inom kort.

Plötsligt försvinner marknaden

Men hur kan en kommun slå undan marknaden för ett flertal aktörer i ett trollslag? Med tanke på den korta tidsaspekten finns inte en chans för de leverantörer som utesluts att hinna ställa om sin verksamhet. Vissa av leverantörerna finns dessutom än så länge bara i Stockholm. Vart ska de ta vägen? Beslutet innebär i praktiken att marknaden släcks med några dagars varsel för de som inte antas och beslutet får även en framåtsyftande verkan som inträdesbarriär för nya konkurrenter på marknaden. 

Gör om och gör rätt

Den relevanta frågan som man bör ställa sig är varför Stockholms stad inte genomförde en upphandling av elsparkscyklar där en fri konkurrens hade fått råda? Det enda rimliga svaret på den frågan är att staden inte ville fastna i långa överprövningsprocesser, vilket hände när staden upphandlade elcyklar. Utifrån min horisont är detta ett mycket svagt vägande skäl. Att begära överprövning av en upphandling är en grundläggande rättighet för leverantörer att kunna försäkra sig om att en upphandlande myndighet agerat korrekt. Att i stället konstruera den lösning som Stockholms stad nu gjort innebär att leverantörerna inte får möjlighet att påverka utfallet utifrån en transparent genomförd konkurrensutsättning. För mig är beslutet obegripligt. Gör om och gör rätt Stockholms stad!

Fler nyheter från Företagarna