podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Regeringens syn på arbetskraftsinvandring illavarslande

Publicerad 23 dec 2021
Det visum för högkvalificerad arbetskraft som regeringen föreslår skulle inte tillåtit Steve Jobs eller Bill Gates att komma till Sverige för att undersöka möjligheterna att starta sina företag här.
Foto: Shutterstock.com

På onsdagen beslutade regeringen om en lagrådsremiss för att som den uttrycker saken skärpa och förbättra de nuvarande reglerna för arbetskraftsinvandring. Förslagen presenterades av integrations- och migrationsminister Anders Ygeman på en pressträff och utgår från det delbetänkande från utredningen om arbetskraftsinvandring som regeringen tog emot i vintras.

− Att människor ges sämre arbetsvillkor, med lägre lön, längre arbetsdagar eller sämre arbetsmiljö för att de kommer från ett annat land strider mot våra mest grundläggande värderingar och skadar den svenska modellen, sade Anders Ygeman.

Regeringen föreslår att ett anställningsavtal ska krävas för att arbetstillstånd ska kunna beviljas, i stället för som i dag då det räcker att ha ett erbjudande om jobb. Den vill även koppla ett försörjningskrav till anhöriginvandring vid arbetskraftsinvandring.

Bindande anställningsavtalErik_Ageberg_rund.png

Företagarna är kritiska till förslaget om anställningsavtal.

− Utredningen föreslog inte krav på bindande anställningsavtal, utan anställningsvillkor – en liten men avgörande skillnad. Regeringens brist på förståelse för företagandets villkor riskerar att allvarligt påverka kompetensförsörjningen negativt, säger Företagarnas näringspolitiska expert Erik Ageberg.

Regeringen föreslår även att arbetsgivare ska vara skyldiga att anmäla om anställningsvillkoren ändras och blir mindre förmånliga. De ska även mot hot om vite ge Migrationsverket skriftlig information om villkoren för utlänningens anställning. Dessutom utvidgas brottet organiserande av människosmuggling så att även tillstånd som har utfärdats på grundval av osanna uppgifter omfattas.

Högkvalificerade personer 

Vidare föreslår regeringen att ett nytt uppehållstillstånd införs för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet i Sverige. Regeringen vill även komma åt så kallade kompetensutvisningar genom att kunna avstå från att återkalla ett uppehållstillstånd för arbete vid ringa fall av avvikelse eller om en återkallelse med hänsyn till omständigheterna inte framstår som rimlig.

Företagarna välkomnar att regeringen vill komma till rätta med problemet med kompetensutvisningar, men ser brister i hur förslaget om ett nytt uppehållstillstånd för högkvalificerade personer utformats.

− Det visum för högkvalificerad arbetskraft som regeringen föreslår skulle inte tillåtit Steve Jobs (Apple), Larry Ellison (Oracle), Mark Zuckerberg (Facebook), eller Bill Gates (Microsoft) att komma till Sverige för att undersöka möjligheterna att starta sina företag här, säger Erik Ageberg.

Sammantaget anser Företagarna att det finns viktiga delar i utredningens förslag som bör genomföras, men att regeringens inriktning är illavarslande.

− Sverige behöver en politik som främjar entreprenörskap och företagande, inte motverkar det, säger Erik Ageberg.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna