podcast news play företagaren I media förmån

SVT granskar Tillväxtverkets hantering av coronastöden

Igår kväll (onsdag 31/3) sände SVT Uppdrag granskning ett avsnitt där programmet granskar myndigheten Tillväxtverket och dess hantering av krispaketen till utsatta företag som beslutats av regeringen under pandemin.
Publicerad 1 apr 2021

Programmet avslöjar att myndigheten upprepade gånger fattat felaktiga beslut kring korttidsstöd till företag under pandemin. Bland annat gäller det den så kallade jämförelsemånaden som används för att besluta vilka anställda som ska omfattas av stödet på företaget samt vilken lönenivå de anställda har.  Jämförelsemånaden är avgörande för hur många anställda företaget kan få stöd för och även i viss mån hur mycket stöd. I branscher där efterskottslön tillämpas kan det ha stor betydelse vilken jämförelsemånaden blir.

− Uppdrag granskning visar på en problematik som många företagare vittnat om till oss. Det är otroligt allvarligt och har lett till förödande konsekvenser för våra medlemmar, säger Lise-Lotte Argulander, Jur.kand. och Företagarnas expert på arbetsrätt.

Tillväxtverket använder genomgående fel jämförelsemånad

Enligt lag är jämförelsemånaden tre månader innan Tillväxtverket fattar beslut om stöd. Men myndigheten har genomgående använt en annan jämförelsemånad än vad lagen säger och i stället bedömt ansökan och fastställt jämförelsemånaden utifrån tre månader före själva ansökan om stöd inte från när beslut fattades om stöd.

− Om du använder fel jämförelsemånad kan det leda till att ett företag får nej på sin ansökan trots att det borde vara berättigad till stöd, säger Peter Östman, tillförordnad rådman i förvaltningsrätten i programmet.

Förvaltningsrätten har i minst 20 domar konstaterat att Tillväxtverket inte följt lagen gällande jämförelsemånaden. Efter att ha nekats prövningstillstånd i kammarrätten har myndigheten nu överklagat ett av fallen i Högsta förvaltningsdomstolen. Trots att flera av domarna i förvaltningsdomstolen nu vunnit laga kraft (och därmed är definitiva) vet vi inte om Tillväxtverket tänker följa domsluten och nu väntar ytterligare över 5000 överklaganden på att avgöras i förvaltningsrätten.

− Nu vet vi ännu inte om högsta förvaltningsdomstolen kommer att ge Tillväxtverket prövningstillstånd eller ej. Men om det är så som Uppdrag granskning rapporterar att Tillväxtverket inte rättar besluten som beslutats i domstol är det både rättsvidrigt och framför allt rättsosäkert för redan hårt drabbade företag, säger Lise-Lotte Argulander.

Tekniska problem drabbar företag hårt

Programmet tar även upp problem med avstämningen som görs i slutet av varje stödperiod där flera företagare drabbats av tekniska problem vid signeringen med bank-id så att avstämningen inte blivit registrerad korrekt. Om avstämningen har gjorts för sent har konsekvensen då blivit ett återkrav från Tillväxtverket på hela beloppet som betalats ut i stöd under perioden samt avslag på förlängning av stöd. Detta har inneburit att stöd på flera hundratusen kronor kan ha krävts tillbaka från ett företag pga tekniska problem.

− Kraven på återbetalning av hela det söka beloppet är i många fall oproportionerliga i förhållande till de felaktigheter som skett i och med avstämningen av kortidsstödet. Enligt Uppdrag granskning har flera företag fått återbetalningskrav på flera hundratusen eller mer vilket är helt absurt, säger Lise-Lotte Argulander.

Fakta

  • Tillväxtverket har hittills fattat över 80 000 beslut. Majoriteten av dem har aldrig passerat domstol.
  • Totalt har över 60 företagare fått rätt mot Tillväxtverket i förvaltningsdomstolen i Stockholm. I en mängd domar konstaterar domstolen att Tillväxtverket fattat felaktiga beslut och inte följt lagen.

Källa: SVT Uppdrag granskning

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.