headphones newspaper video-player

Locket på om Las

Trots regeringens löften om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog med företrädare för små och medelstora företag har kontakten varit i det närmaste obefintlig.
Publicerad 29 apr 2021
Foto: Shutterstock.com

Las-överenskommelsen mellan parterna vann kampen över Las-utredningens förslag om en moderniserad arbetsrätt. Sedan dess har den gått från oklarhet till oklarhet. Om bara några veckor ska tre utredningar i Regeringskansliet lämna förslag om hur överenskommelsen ska bli lag, men insynen är minimal.

– Vi har inte fått se förslag till lagtexter eller förarbeten. Ingenting, säger Företagarnas arbetsrättspolitiska expert Lise-Lotte Argulander till tidningen Arbetet som uppmärksammar kritiken.

Eftersom lagförslagen påverkar hela arbetsmarknaden uttryckte regeringen att utredningarna skulle föra dialog med både arbetsmarknadens parter och företrädare för små och medelstora företag, samt andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden.

– Det löftet har inte hållits. I stället har vi hållits på armslängds avstånd, säger Lise-Lotte Argulander.

Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg är också involverad i processen och har inte heller fått möjlighet att påverka. I artikeln i Tidningen Arbetet berättar han att den grupp som skulle föra dialog om omställning och studiefinansiering bara mötts en enda gång.

– Varje organisation fick tre minuter på sig att framföra sina ståndpunkter. Vilket var svårt, eftersom vi inte hade någonting att ta ställning till, säger han i artikeln.

Artikeln i Tidningen Arbetet beskriver att det inte bara är Företagarna som är i en eller annan form kritiska. Även SKR och Arbetsgivarverket kommer till tals.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor