podcast news play företagaren I media förmån

LAS-sveket kommer tynga arbetsmarknaden

Arbetsrätten är i skriande behov av modernisering, men regeringen, januaripartierna och facket har inte orkat höja sig över det politiska spelet för att leverera seriösa förslag.
Publicerad 15 apr 2021
Foto: JJFarq/Shutterstock.com

De små och medelstora företagen är Sveriges jobbmotor. Under de senaste trettio åren har de skapat fyra av fem nya arbetstillfällen i Sverige. Många företag vill växa och anställa, men som Företagarna länge pekat på är den omoderna arbetsrättslagstiftningen ett hinder för många företag.

− För ett litet företag kan en enda felrekrytering där den anställde inte motsvarar företagets behov stjälpa hela verksamheten, säger Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna. Lise-Lotte rund.png

Modernisera arbetsrätten 

Behovet av modernisering av arbetsrätten var ett skäl till att Företagarna välkomnade Januariavtalet. I det enades regeringen och samarbetspartierna – Liberalerna och Centerpartiet – om att utreda och föreslå lagförslag på moderniserad arbetsrätt. En av skrivningarna gällde uttryckligen att föreslå lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag – samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.

Utredningens förslag föll inte LO i smaken. Parallellt förhandlade arbetsmarknadens parter – Svenskt Näringsliv, PKT och LO – om en alternativ lösning. Fackföreningsorganisationen var splittrad, men IF Metall och Kommunal har anslutit sig till parternas överenskommelse och därmed är den – inte utredningens förslag som Företagarna förordar – huvudspåret för att modernisera arbetsrätten.

Bryter mot januariavtalet

Uppgörelsen mellan parterna innebär att en ny arbetsrättslagstiftning, omställningsförsäkring och ett nytt studiemedelssystem sa presenteras i maj och att de ska bli verklighet nästa sommar. Företagarna anser att det som nu ska rullas ut bryter mot Januariavtalets intentioner.

− Det kommer på marginalen att förbättra för företag som har kollektivavtal, men för den stora merparten av Sveriges företag kommer de här förändringarna inte att leda till lägre kostnader, säger Företagarnas vd Günther Mårder i en intervju i Dagens Industri.

Sex av tio företag har inte kollektivavtal

Sex av tio företag har inte kollektivavtal, eftersom dessa avtal är svåra att administrera och inte anpassade för deras verksamhet. Företagen som inte har kollektivavtal måste därför tillämpa arbetsrättslagstiftningen rakt av.

– När det är fler företag som saknar kollektivavtal än som har det är det ett misstag att gå vidare med en lösning som utgår från kollektivavtal, säger Lise-Lotte Argulander.

Regeringens senaste prognos över ekonomin visar att arbetslösheten har ökat i spåren av pandemin, från ett redan bekymmersamt utgångsläge. Den ligger nu på över åtta procent och är bland de högsta i EU. Dessutom växer långtidsarbetslösheten.

– Vi det att den oflexibla arbetsrätten är ett hinder för företag att anställa. Att inte göra något åt det är ett svek inte bara mot Januariavtalet utan mot alla företag som är jobbskapare, säger Lise-Lotte Argulander.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.