podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Att kvala in till val

Publicerad 22 apr 2021
Valet 2022 kan tyckas långt borta - men för både politiken och Företagarna är det redan igång. Oavsett vilka frågor som kommer dominera visar vår kampanj Välfärdsskaparna vilken avgörande roll landets småföretagare spelar för samhällsbygget. Och det är med det budskapet vi tar oss an 2022, skriver Företagarnas politiska strateg Alexandra Hernadi.
Företagarnas politiska strateg Alexandra Hernadi.

Redan nu går det att skönja huvuddragen som kommer att utgöra skådeplatsen för valet 2022. Frågorna som utgör konfliktytorna. Skådeplatsen där slaget ska stå. Corona or no Corona, eller kanske än mer på grund av just Corona.

Arbetslinjen vs bidragslinjen

Valet 2022 kommer att handla om välfärden, hur den skapas och vilka utmaningar som hotar den. Migrationen. Integrationen. Brottsligheten. Och om vilka metoder som lämpar sig bäst. Eller som det hette för ett par valrörelser sedan: Arbetslinjen vs Bidragslinjen. Fortfarande gångbar tycks det sett till denna ordväxling

Det kommer också att tjafsas om spelteori, vem tar vem och med all sannolikhet pratas plånboksfrågor. Vägen till många väljares hjärta går trots allt via den. Men den politiker som söker sin väljare kommer också vilja lägga ut texten om hur man bygger ett samhälle starkt, hur man skapar jobb och tillväxt. Och därmed välfärd. Och i denna diskussion, oavsett vinkel, är dem som skapar de skattekronor som sedan fördelas i allra högsta grad relevanta.  För det är ju företag som skapar jobb. Inte politiker.

Företagen skapar välfärden

I Sverige finns det över en miljon företag som har skapats av landets 500 000 företagare. Företag med färre än 50 anställda utgör 99,4 procent av dessa företag och står för hela fyra av fem jobb som skapats under de senaste trettio åren.

Vartannat år tar vi på Företagarna tempen på småföretagens betydelse för skatteintäkter och välfärd i rapporten Välfärdsskaparna. Rapporterna som finns i 290 olika upplagor för lika många kommuner används sedan för att uppvakta våra lokalpolitiker med ett tydligt medskick: det behövs ett välfungerande företagarklimat för att skapa jobb, skatteintäkter och välfärd.

Vad som behövs för att lyckas är sedan temat för efterföljande diskussioner om tårta och kaffe i kommunhusen runt om i landet. I år blir det digitalt men budskapet är i högsta grad IRL – små och medelstora företag är jobbmotorn i ekonomin och bygger Sverige starkt.

Kvalet till valet är igång

Två veckor in i Företagarnas kampanj Välfärdsskaparna har redan ett trettiotal debatt- och nyhetsartiklar publicerats. Runt om i landet har både näringslivschefer och politiker tagit del av rapporten som visar hur pass stor välfärdsskapare småföretagarna är i just deras kommun.

Kvalet till valet är i full gång - och vi har bara börjat.

Taggar
Riks Krönika
Fler nyheter från Företagarna