headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
  • Företagarna
  • Möt Fredrik Östbom – Företagarnas nya samhällsp...
Fredrik Östbom. Foto: Oskar Omne.

Möt Fredrik Östbom – Företagarnas nya samhällspolitiska chef

15 sep 2020
Företagarna har sedan i våras sökt efter en ny samhällspolitisk chef. Nu står det klart att det är Fredrik Östbom som kommer att kliva in i den rollen senare under hösten.

Företagarna arbetar för att förbättra Sveriges företagsklimat. Spjutspetsen i det arbetet är avdelningen med näringspolitisk expertis och skickliga opinionsbildare. Den som leder det arbetet behöver gedigen erfarenhet av ekonomisk analys, policyarbete och politiskt påverkansarbete. Det är det som Företagarna nu funnit i den nya samhällspolitiska chefen Fredrik Östbom.

− Det är med stor glädje jag välkomnar Fredrik till vårt team, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Fredrik Östbom har en gedigen bakgrund inom såväl partipolitiken – Moderaterna – som inom myndighetsvärlden – bland annat Riksbanken – och erfarenheter från konsultvärlden. Han kommer närmast från rollen som director på Public Affairs-byrån Paues Åberg Communications i Stockholm.

Företagarvänligare politik

Efter vårens historiskt kraftiga BNP-ras är det dags att starta om Sveriges ekonomi igen. Samtidigt är det uppenbart att pandemin inte släppt greppet om samhället och vår omvärld. Innan corona förhoppningsvis klingar av är det därför viktigt att genomföra kloka reformer för att långsiktigt förbättra företagsklimatet, samtidigt som restriktioner och rekommendationer kopplade till folkhälsan ligger fast och gör att krisstöd också måste göra det.

− Det är helt nödvändigt att politiken blir mer företagarvänlig, och samtliga partier måste ha god insikt i företagens villkor och agera utifrån den kunskapen. Företagarna vill vara en konstruktiv del av samhällsutvecklingen – vi bidrar mer än gärna med våra kunskaper och erfarenheter för att nå våra långsiktiga mål, säger Fredrik Östbom.

Förankrade i vardagen

Företagarna är Sveriges största organisation för små och medelstora företag. Det ser Fredrik som en styrka när det gäller att göra utmaningarna för ett bättre företagsklimat konkret och begriplig.

− Företagarna är den organisation som bäst vet hur medlemmarnas vardag ser ut och vilka problem och utmaningar de står inför. Företagarna har därmed en viktig roll som opinionsbildare att presentera olika policyförslag som löser företagens problem och utmaningar för politiken, säger han.

Företagare är välfärdsskapare

Om Sverige ska ha en fortsatt god välfärd – bra skola, god vård och omsorg –behövs företag som genererar skatteintäkter och anställer människor. Och det blir bara möjligt om vi får ett bättre företagsklimat i Sverige.

− För att tala klarspråk: vi behöver minska regelbördan för företagen, sänka företagsfientliga skatter och öka kompetensförsörjningen så att det blir lättare att anställa, säger Fredrik Östbom.

Om Fredrik Östbom

Fredrik kommer senast från en roll som Director på kommunikationsbyrån Paues Åberg och har dessförinnan bl.a. arbetat som stabschef åt två tidigare arbetsmarknadsministrar, varit enhetschef för Arbetsförmedlingen, politiskt sakkunnig åt ytterligare en arbetsmarknadsminister och haft en rad analytiker/prognos-befattningar i både privat och offentlig finanssektor. Fredrik har examen från Örebro universitet där han läste Internationella Ekonomiprogrammet och har därefter även läst ekonometri och försäkringsteori med särskild inriktning på socialförsäkringar.

Fredrik Östbom börjar på Företagarna den 26 oktober 2020.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap