headphones newspaper video-player

Karenstiden för korttidsstöd skapar kaos

Om korttidsstödet inte förlängs till att gälla efter årsskiftet kommer många företag att tippas över kanten.
Publicerad 30 sep 2020
Inte minst för besöksnäringen är korttidsstödet alltjämt viktigt. Foto: Shutterstock.com

Vid årsskiftet slutar det tillfälliga regelverket om korttidsarbete att gälla. Det är ett direkt livräddande stöd för företag som då löper ut, trots att pandemin inte är över. Fortfarande verkar flera branscher under restriktioner som slår hårt mot lönsamheten.

Enligt Tillväxtverket inträder en karenstid om 24 månader vid årsskiftet för de företag som använt stöd för korttidsarbete fullt ut i år. Det betyder att företag som använt stöd enligt nu gällande regelverk för korttidsarbete inte kan få fortsatt stöd förrän 2024.

− Vad ska hända med de företag som står i pandemins centrum? Regeringen bör fatta ett nytt beslut om en ny förordning som medger att företag kan få fortsatt stöd enligt den ordinarie lagstiftningen utan att karenstiden blir gällande och som fortsatt gäller för stöd för korttidsarbete, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

Det mest använda krisstödet

Sedan möjligheten att korttidspermittera anställda på grund av coronakrisen infördes i våras har över 80 000 ansökningar kommit in till Tillväxtverket och fler än 577 000 anställda omfattats av stödet. Det gör korttidsstödet till det mest utnyttjade stödet bland företagen under krisen. Allra störst nytta har besöksnäringen haft av stödet.

Om regeringen skulle låta den ordinarie lagstiftningen för korttidsarbete gälla innebär den bland annat en något lägre ersättning till arbetsgivarna, men enligt Företagarna är det bättre än inget stöd alls. En annan anledning till att stödet bör förlängas är att nya regler om möjlighet att kompetensutveckling under en period av korttidsstöd träder i kraft vid årsskiftet. Anställda som är ”korttidslediga” ska under denna ledighet kunna erbjudas kompetensutveckling som delvis bekostas av staten. Då måste företag också kunna använda den möjligheten.

− De nya reglerna om kompetensutveckling blir helt bortkastade i nuvarande kris för de företag som använt korttidsstöd under 2020, om inte karensbestämmelserna ändras. Det handlar om företag som skulle behöva stöd för att ställa om sin verksamhet under 2021 för att överleva, säger Lise-Lotte Argulander.

Tippar företag över kanten

Enligt regeringen är coronakrisen ett tillfälle att ställa om till mera hållbara verksamheter. Men för exempelvis besöksbranschen handlar det om många företag som är både hållbara och lönsamma om bara människor får röra sig i samhället som vanligt.

− Regeringen kan inte vända alla de företag som kämpar för sin överlevnad ryggen. De måste få möjlighet att omstarta sina verksamheter när pandemin släpper och restriktioner upphör. Men med nuvarande lagar och regler tippar många företag över kanten vid årsskiftet, varnar Lise-Lotte Argulander.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor