podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Digital expertis allt viktigare när företag stöttas i internationalisering

Publicerad 13 okt 2020
Pandemin har påskyndat utvecklingen av digitala mötesplatser och nätverk för att möjliggöra internationella affärer. Det menar Charlotte Kalin på Sweden on the Go.
Digitalisering driver på de internationella affärerna och skapar möjligheter för de företag som hänger med, säger Charlotte Kalin på Sweden on the go. Foto: Shutterstock

Charlotte Kalin driver organisationen Make Trade och den internationella konsultplattformen Sweden on the Go.

kalin.jpgHär får företag hjälp att hitta internationell expertis i en internationell satsning och företagsorganisationer och statliga aktörer får stöd i sina handelsfrämjande insatser som i sin tur stöttar företagen. 

I nätverket finns 120 internationella konsulter och närmare 50 av dessa sitter fysiskt ute i världen och servar företag från omvärlden som vill komma in på deras marknader.  En tacksam resurs att dra nytta av nu när man inte kan resa ut och ta affärsmöten på samma sätt menar Charlotte Kalin.

- Pandemin har påskyndat utvecklingen av digitala mötesplatser och nätverk för att möjliggöra internationella affärer. När man inte i lika hög utsträckning förväntas resa ut på affärsresor behöver man ha lokala betrodda representanter på plats ute i världen som kan driva affärerna.

Digital expertis efterfrågad

Hon noterar också att pandemin har skyndat på den digitala strukturomvandlingen och ökat e-handeln.

- För att lyckas internationellt behöver företaget ligga i framkant digitalt genom e-handel och marknadsföring i social media – här frågar alltfler efter expertis som kan hjälpa till med digitala strategier för olika marknader. Det här driver på de internationella affärerna och skapar möjligheter för de företag som hänger med, säger Charlotte Kalin men tillägger att  krisen givetvis haft en dämpande effekt på svenska företags exportsatsningar under 2020 vilket märkts hos Sweden on the go.

- Faktum är dock att svenska små och medelstora företag redan innan pandemin inte var lika närvarande på marknader utanför Europa i jämförelse med våra europeiska konkurrentländer.

Många använder mellanhänder

Hon menar att svenska företag ofta känner sig nöjda och trygga med att exportera och importera genom mellanhänder på den europeiska kontinenten. Mindre företag inom verkstadsindustrin nöjer sig med att vara underleverantörer till andra europeiska länder och deras vidareexport. Mycket av den svenska livsmedelsimporten som ursprungligen kommer från Afrika, Asien och Latinamerika går genom mellanhänder i Europa och USA.

- Det finns marginaler och pengar att tjäna om vi satsade mer offensivt på att göra fler direkta affärer också utanför Europa, säger Charlotte Kalin.

- Pandemin har bidragit till att vissa företag tittar på att flytta tillbaka en del av sin produktion från Asien till Europa. Å andra sidan kommer de asiatiska marknaderna att fortsätta att växa mångfalt mer än i Europa och USA, så det kan vara värt att stanna kvar.

Charlotte Kalin kan tala sig varm om den expertis som finns att stötta företag med internationaliseringsplaner. Här efterlyser hon större statligt engagemang.

- Vi har kvalitetssäkrat över 120 internationella konsulter vid det här laget och därmed lärt känna många kompetenta experter och affärsmän runt hela världen. Tänk om det svenska främjandet såg till att ha en modell som också drog nytta av den expertis som finns därute, som dessutom redan arbetar med andra länders främjande aktörer och andra europeiska företag.

Här är marknaderna svenskarna söker:

"Svenska företag har traditionellt sett främst vågat satsa på att exportera till närområdet, det vill säga Norden och EU. Detta avspeglar sig också i Sveriges handelsstatistik där Europa dominerar både vår export och import.

Landvalet styrs i hög grad också utifrån vilken bransch som företaget verkar inom. Företag som säljer konsumentprodukter inom sport, mode, livsmedel, kosmetika ser t.ex. USA som en mycket intressant marknad att komma in på.

Miljöteknikföretag inom vattenrening, energi och avfallshantering ser möjligheter att leverera produkter och tjänster när nya hållbara stadsdelar byggs upp i Kina, Sydostasien och Indien" säger Charlotte Kalin.

Vilken hjälp önskar företagen när de vill in på en ny marknad?

Charlotte Kalin: "Den expertis företagen söker varierar beroende på storlek på företag, om man redan exporterar och vilken bransch man är i.

Ett litet företag som aldrig exporterat förut vill ofta ha hjälp med både en generell genomlysning av vad företaget ska göra för att orka med att driva en exportverksamhet, att vässa sitt värdeerbjudande, och att hitta lämpliga testmarknader och ta fram marknadsrapporter.

Ett företag som redan exporterar vet oftast mer specifikt vilka tjänster de behöver köpa in. Det kan handla om att hitta en ny agent eller distributör på en marknad, att etablera ett säljbolag eller produktion på en lokal marknad, att hitta lokalanställd personal, köpa tjänster för digital marknadsföring, juridik eller ekonomi på en lokal marknad.

Många mindre företag börjar sin internationella verksamhet genom att importera snarare än att exportera."

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna