headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Skärpta lokala råd mot smittspridning

Nu blir det möjligt att gå fram med skärpningar på lokal nivå för att tackla lokala utbrott av covid-19.
Publicerad 17 okt 2020
Foto: shutterstock.com

Nu öppnas dörren för tillfälliga skärpta allmänna råd i en region eller delar av en region som har ett utbrott av covid-19. Från och med måndag den 19 oktober kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med regionens smittskyddsläkare, besluta att de lokala allmänna råden börjar gälla i regionen eller i en del av en region. 

Syftet med att lokalt kunna skärpa råd och rekommendationer är att få ytterligare möjligheter att stävja lokala utbrott och sätta in rätt åtgärder på rätt plats. 

– De lokala allmänna råden är en miniminivå. Smittskyddsläkaren, som har huvudansvaret för smittskyddet regionalt, kan besluta om ytterligare åtgärder inom hela eller en del av en region om det skulle vara nödvändigt, säger Bitte Bråstad, chefsjurist på Folkhälsomyndigheten. 

Kan beröra resor och besök

Exempel på de lokala allmänna råden är att personer i det berörda området bör undvika att resa med kollektivtrafik, avstå från att resa eller avstå från att besöka personer i riskgrupper och i särskilda boendeformer för äldre. 

Det kan även handla om att personer under en begränsad tid bör avstå från att besöka restauranger, gym eller andra inomhusmiljöer där människor samlas. Till och med att om möjligt undvika fysisk kontakt med personer som man inte bor med. 

Det är Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare som i samråd bestämmer vilken eller vilka av råden som ska gälla. De lokala allmänna råden ska gälla under en begränsad tid men kan förlängas vid behov. 

Fakta: allmänna råd och föreskrifter

Folkhälsomyndigheten ger ut föreskrifter och allmänna råd.  

Föreskrifter är bindande. 

Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur en föreskrift ska tillämpas. 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen