headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Inga halvmesyrer om arbetsrätten

När parterna på arbetsmarknaden nu återupptar förhandlingarna om arbetsrätten får de landa i en tummetott, säger Lise-Lotte Argulander.

Djävulen sitter i detaljerna. Det vet alla som suttit i en förhandling. När arbetsmarknadens parter försökte enas om ett nytt huvudavtal på arbetsmarknaden var det djävulen som drog det längsta strået. Tidsfristen vid månadsskiftet kom och gick och parterna kunde inte skaka hand. Nu gör de ett nytt försök.

På onsdagen stod det klart att LO, PTK och Svenskt Näringsliv ska försöka sparka ut djävulen en gång för alla genom att återuppta förhandlingarna i morgon, torsdag.  

Det får inte bli en tummetott

”Besked om resultatet av förhandlingarna kommer att ges tidigast fredagen den 16 oktober klockan 13.00. Fram till dess kommer inte någon av parterna kommentera de pågående förhandlingarna”, står det i ett gemensamt pressmeddelande från parterna. 

− Det är bra att parterna på arbetsmarknaden återupptar förhandlingarna, men det gäller att de når en överenskommelse som innebär nödvändiga förändringar på arbetsmarknaden. Det får absolut inte bli en tummetott av det här, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander

Frågan om en modernisering av arbetsrätten är politiskt känslig för statsminister Stefan Löfven eftersom regeringen har lovat Centerpartiet och Liberalerna i januariavtalet att arbetsrätten ska moderniseras via lagstiftning om inte parterna kan ta sitt ansvar förhandlingsvägen, samtidigt som Vänsterpartiet hotar med misstroendeförklaring om de förändringar som måste till beslutas enligt det lagförslag som ligger.  

− Parterna måste visa att de kan ta ansvar nu. De får inte släppa viktiga frågor eller hoppa över känsliga punkter och presentera något urvattnat. Då är det bättre att de inte kommer överens alls och att förslaget som utredningen som lade fram i juni blir verklighet, säger Lise-Lotte Argulander. 

Tre förändringar som måste bli verklighet

Företagarna anser att tre förändringar måste till i arbetsrätten: 

  • Enklare och mer förutsägbara uppsägningsförfaranden när det kommer till personliga skäl;
  • Fler undantagsmöjligheter från turordningsreglerna;
  • Tydligare möjligheter för företag att bestämma över vem de ska ha kvar i sin verksamhet.

Företagarna satt med i referensgruppen till utredningen om en moderniserad arbetsrätt och kunde föra in småföretagarperspektiv som ofta saknas när arbetsmarknadens parter möts i arbetet. Sex av tio företag har inte kollektivavtal och kan inte göra avtalsmässiga undantag från lagtexten. Därför är det viktigt att lagtexten är flexibel nog för att de små företagen – Sveriges jobbmotor – inte missgynnas.  

− Om parterna inte kan enas om ändringar i regelverket för uppsägning av personliga skäl, hålla fast vid att möjligheten att ha tidsbegränsade anställningar och göra det fortsatt möjligt att tillämpa så kallad hyvling, då är en eventuell överenskommelse inget att ha, säger Lise Lotte Argulander.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap