headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Därför tar det tid att få stöd för korttidsarbete

Två tredjedelar av företagen som väntar på stöd för korttidsarbete kommer att kunna få beslut inom någon vecka, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.
Publicerad 27 okt 2020
Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf. Fotograf: Monica Nielsen.

 I artikeln Var är permitteringspengarna? uppmärksammar vi att många företagare upplever ansträngd likviditet i bolaget eftersom de väntat länge på att Tillväxtverket ska betala ut stöd för korttidsarbete.

Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf svarar här på tre frågor om situationen som uppstått.

Många företagare väntar på besked efter avstämning för korttidsarbete i somras och har sökt mer pengar. Pengar som de inte har fått ännu.  Varför tar det så lång tid? 

Vi fattar väldigt många beslut varje dag men antalet ärenden som ska handläggas är stort. Just nu är det drygt 76 000 arbetsgivare som beviljats stöd och vi har totalt vi tagit mer än 120 000 beslut. 

Skyndsamheten är viktig och vi jobbar hårt för att för att pengarna ska komma till företagen så fort det bara går.  

Samtidigt måste vi genomföra arbetet med stödet på ett rättssäkert och ansvarsfullt sätt. I det ingår att göra kontroller på individnivå vid avstämningarna, så att storleken på stödet blir rätt i kommande utbetalningar. Det är en viktig kontrollpunkt för stödmottagarna, för att säkerställa korrekt belopp. Det är också viktigt för medborgarna att säkerställa att skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt. 

Finns det brister i handläggningen som gör att ärenden faller mellan stolarna? Vad gör myndigheten i så fall för att rätta till dem? 

Handläggningen är komplex och vi gör omfattande kontroller. För två tredjedelar av företagen kommer beslutet inom någon vecka. De företag som får vänta har av olika anledningar fastnat i någon av våra kontroller. Det innebär att vi antingen behöver begära in kompletterande uppgifter eller göra en fördjupad kontroll och det gör att det tar lite längre tid. 

Har Tillväxtverket fått tillräckliga resurser för att hantera mängden ärenden? 

Vi har fått extra resurser och vi har lånat in personal i stor omfattning från andra myndigheter. Vi har också rekryterat många nya medarbetare och jobbar hela tiden med att digitalisera allt fler steg i processen.  Men handläggningen är komplicerad och kräver kvalificerade handläggare, som vi omsorgsfullt rekryterar och utbildar. 

Taggar
Riks Nyhet

Leklandet nekas omställningsstöd

Ett bagatellartat fel gör att Stellas lekland inte får ta del av omställningsstödet, trots att företaget är berett att rätta till det. Om inte vi får ta del av omställningsstöde...

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen