headphones newspaper video-player

Vad är skillnaden mellan omsättningsstödet och omställningsstödet?

Regeringens krispaket innehåller flera olika stöd. Här reder Företagarnas jurist ut skillnaden mellan omsättnings- och omställningsstöd.
Publicerad 12 nov 2020
Omställningsstödet söks hos Skatteverket och omsättningsstödet söks hos Boverket men beslutas av vissa länsstyrelser. Foto: Shutterstock

Karin B rund.png

Omställningsstöd och omsättningstöd låter förvillande lika till namnet. Båda stöden ges  också till företag som minskat sin omsättning på grund av coronakrisen, men alla företagsformer kan inte söka båda stöden och de beräknas olika.

Karin Berggren, jurist på Företagarna, förklarar några huvudsakliga skillnader mellan dessa bägge stöd i fem steg.

5 skillnader mellan stöden

1. Vilka företagsformer kan söka?

Omställningsstödet kan sökas oavsett företagsformen men omsättningsstödet kan bara sökas av den med enskild firma (enskild näringsverksamhet).

2. Vilken nettoomsättning krävs?

För att kunna söka omställningsstöd krävs att företaget hade en nettoomsättning på minst 250 000 kr det räkenskapsår som avslutades före den 1 januari 2020.

För omsättningsstöd krävs en nettoomsättning på minst 200 000 kr år 2019.

3. Hur beräknas stödet?

Omställningsstödet beräknas som en andel av omsättningsminskningen multiplicerat med de fasta kostnaderna för perioden.  Omsättningsstödet är en andel av omsättningsminskningen mellan perioderna år 2019 och år 2020.

4. Var söker man?

Omställningsstödet söks här hos Skatteverket och omsättningsstödet söks här hos Boverket men beslutas av vissa länsstyrelser.

5. Hur betalas stödet ut?

Omställningsstöd betalas ut som en kreditering på skattekontot och omsättningsstödet betalas ut av Boverket.

Vad gäller för den företagare med enskild firma som tidigare sökt omställningsstöd och nu vill söka omsättningsstöd?

– Den enskilda näringsidkare som har fått omställningsstöd tidigare och ansöker om omsättningsstöd kommer att få omsättningsstöd med avräkning av tidigare utbetalt omställningsstöd, säger Karin Berggren.

Taggar
Riks Guide
Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor