För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Familjeveckan är helt feltänkt

Publicerad 5 nov 2020
Om regeringen vill göra något för att underlätta livspusslet för föräldrar så bör den titta på gruppen företagare i stället för att gå vidare med familjeveckan.
Trots att företagare finansierar socialförsäkringen som alla andra som arbetar har två av fem företagare med småbarn inte varit föräldralediga alls. Foto: Shutterstock.com

Nu går regeringen vidare med förslaget om att införa en ny föräldrapenningsförmån i socialförsäkringsbalken: familjedagspenning. Förslaget som brukar kallas familjevecka skickas nu ut på remiss. I promemorian lämnas tre likvärdiga förslag för hur familjeveckan kan se ut. Det som skiljer dem är hur många lediga dagar med familjedagspenning som föräldrarna föreslås kunna nyttja.

Oavsett utformning är Företagarna kritiska till familjeveckan i sin helhet. Dess syfte är att ge föräldrar som har barn i åldrarna fyra och sexton är ytterligare möjlighet att vara ledig för exempelvis lov, terminsuppehåll, studiedag för personalen eller för att delta i ett utvecklingssamtal. Ytterligare ledighet innebär dock att företagen belastas med ökade kostnader. Redan i dag är det svårt för företag att planera verksamheten med medarbetare borta från arbetsplatsen. Det påverkar i sin tur den redan i dag stora kompetensbristen. Till detta kommer den extra pressen på företagen till följd av coronakrisen.

– Att regeringen i en tid, när företag kämpar med näbbar och klor för sin existens och allt fler arbetstagare inte vet om de har ett jobb att gå till i morgon, prioriterar extra ledighet är helt verklighetsfrämmande, säger Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

Underlätta livspusslet för företagare i stället

Företagarnas undersökningar visar att endast sju procent av företagare tycker att antalet föräldraledighetsdagar bör öka. Särskilt kritiska till den generösa föräldraförsäkringen är företagare med flera anställda. Bland företag med över tio anställda anser två av fem företagare att antalet dagar i föräldraförsäkringen bör minska.

En annan aspekt är att det finns ett klart underutnyttjande av föräldraförsäkringen i gruppen företagare. Trots att företagare finansierar socialförsäkringen som alla andra som arbetar har två av fem företagare med småbarn inte varit föräldralediga alls. Det fyrkantiga regelverket, svårigheten att få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd och myndigheternas oförståelse för företagandets villkor tvingar många företagande föräldrar att välja mellan sitt företag och sitt föräldraskap.

− En halv miljon svenskar driver i dag företag. De tvingas välja mellan sin familj och sitt företag. Vill regeringen och stödpartierna verkligen göra något för arbetande människor som har svårt att få livspusslet att gå ihop är det där man bör lägga in resurserna, säger Erik Ageberg.

Fler nyheter från Företagarna