För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Välkomna krediter för småföretag

Publicerad 20 mar 2020
Företagarna välkomnar fredagens krispaket för att ge småföretag utökade krediter och kreditgarantier. Nu måste dessa krediter snabbt komma ut i företagen.

Omfattningen av coronakrisen håller regeringen sysselsatt med att överväga åtgärder för att stimulera ekonomin och göra det lättare för företagen att övervintra de ytterst kärva nuläget.

På fredagen presenterade regeringen det senaste krispaketet, avsett att underlätta för småföretagen. Finansminister Magdalena Andersson sade på pressträffen att regeringen ser en risk att de 500 miljarder kronor som Riksbanken lånat ut till bankerna "inte i full utsträckning når ut i kapillärerna, till företagen".

Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg instämmer i den bedömningen.

− Trots Riksbankens låneerbjudande på 500 miljarder kronor ställer bankerna samma krav som vid ordinarie utlåning när det kommer till säkerheter och lönsamhet. Därmed har mindre företag som hamnat i kris fortsatt svårt att få lån utan att ställa orimliga krav på borgen eller annan säkerhet. Av den anledningen har Företagarna efterfrågat ytterligare likviditetsstöd i form av delvis garanterade lån med möjlighet till amorteringsfrihet för mindre företag som nu befinner sig i akut likviditetsbrist. Dessa corona-lån måste finnas till hands skyndsamt, säger han.

Efterfrågade krediter och kreditgarantier

Det krispaket som regeringen nu enats om tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna vilar på tre ben.

  1. Almi Företagspartner ges ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor som ska användas till utlåning till små och medelstora företag. Det ska jämföras med de 5,8 miljarder kronor som Almi hittills havt till sitt förförande för att ge krediter.
  2. Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder kronor till 200 miljarder kronor för lån till exportföretetagen.
  3. Exportkreditnämnden (EKN) får höjt tak för kreditgarantier från dagens 450 miljarder kronor till 500 miljarder kronor. Det betyder att taket höjs till att ligga på samma nivå som under finanskrisen 2008.

Flexibilitet gynnar alla

Företagarna välkomnar paketet som innebär utökade krediter och kreditgarantier till främst de mindre företagen.

− Det är bra att Almi nu får utökade möjligheter att komplettera affärsbankerna och möjliggöra lån till betydligt fler mindre företag med akuta likviditetsproblem. Ytterligare kredit och lånegarantier till underleverantörer och exporterande företag är också välkommet, säger Daniel Wiberg.

Företagarna har efterfrågat helt eller delvis garanterade lån till mindre företag, gärna kombinerat med flexibilitet gällande amortering. Denna typ av lån (exempelvis Almis Tillväxtlån) har tidigare visat sig vara användbara och efterfrågade av just de mindre företagen.

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna