headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Småföretagare kan inte avtala bort Las-regler, påminner Företagarnas Lise-Lotte Argulander. Foto: Företagarna/Shutterstock

Sacos blinda fläck

Arbetsrätten måste spegla dagens arbetsmarknad, inte vara en backspegel till hur det såg ut för fyrtio år sedan.

Den fackliga centralorganisationen Sacos ordförande Göran Arrius uppmanar regeringen att lägga Las-utredningen i papperskorgen. ”Eventuella förändringar av villkor för omställning görs bäst av arbetsmarknadens parter utan hot om lagstiftning”, menar Saco i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Företagarna anser att den ståndpunkten visar bristande förståelse för behovet av förändring.

I en replik i Svd skriver Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander: ”Arbetsgivare och mindre företag har under många år påtalat att lagen om anställningsskydd inte är anpassad till de mindre företagens behov.

Utredning om Las pågår

I fjol tillsattes en utredning om att modernisera arbetsrätten. Den kom till som en del av januariavtalet. Senast 31 maj ska utredning presentera lagförslag till tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i Las, lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag – samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls samt stärkt arbetsgivaransvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.

Förändring brådskar

Företagarna vill se ett arbetsrättsligt regelverk som är anpassat för dagens arbetsmarknad, inte hur det såg ut för fyrtio år sedan. Nu skapas fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag. Sex av tio företag med upp till 49 anställda har inte kollektivavtal och siffran ökar. För dem är det inget argument att kollektivavtal skapar möjlighet att förhandla. Avtalen är inte anpassade för deras vardag.

Ineffektivitet är ingen lösning

Förändring ska alltså ske, antingen genom utredningen, eller genom att parterna lägger ett annat förslag om förändringar i lagstiftningen.

− En lagstiftning som är trög, tvistedrivande och innebär höga kostnader när företagen tvingas säga upp personal är ur samhällsekonomisk synvinkel bara ineffektiv. Låt utredningen ha sin gång, eller kom med bättre förslag på förändringar. Bara så kan vi få en fungerande arbetsmarknad, både för företagen som anställer och för de anställda, säger Lise-Lotte Argulander.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap