För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagsakuten ger rätt medicin för likviditet

Publicerad 26 mar 2020
Med en statlig kreditgaranti kan företag som behöver låna pengar få en ärlig chans trots coronakrisen.
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Väldigt många små och medelstora företag har under normala omständigheter svårt att få banklån för att finansiera sin tillväxt. Coronakrisen har gjort det ännu mycket svårare. När Riksbanken den 13 mars beslutade låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag påpekade vi på Företagarna liksom många andra bedömare att krediterna riskerar att inte komma de behövande till del på grund av bankernas kreditprövningar.

Det är mot den bakgrunden Företagarna välkomnar förslaget om en statlig kreditgaranti i onsdagens krispaket från regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget, kallat Företagsakuten, innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras.

Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg förklarar vad som är bra med Företagsakuten.

Varför är en statlig kreditgaranti bra?

− Fler kan få lån eftersom staten garanterar en stor del av utlåningen till företagen. Om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det garanterade lånebeloppet, därmed minskas risken för bankerna så att de kan låna ut mer och till lägre ränta. Dessutom blir lånen amorteringsfria under de första 12 månaderna, vilket kan skapa ett extra andrum för företagen i kris.

Finns det några nackdelar med denna typ av lån?

− Det är alltid ett risktagande att öka belåningen i sitt företag. Många företagare känner en stark oro inför att göra det, i synnerhet nu när det är ekonomisk kris. Det är viktigt att man noga funderar över vilka möjligheter som finns framöver och om man verkligen kan bära en belåning. Det kommer ta tid innan många verksamheter är igång som vanligt igen.

Omvänt, vilka är fördelarna med denna typ av lån?

− Med lånekapital bibehålls ägarens kontroll över bolaget vilket är särskilt viktigt i små, växande och innovativa bolag. Lånegarantier kan också göra lån mer lättillgängligt och användbart i personalintensiva tjänstebranscher där säkerhetsmassan i företaget är liten. Har man en god kontakt med sin bank så är det också ofta en relativt snabb och tillgänglig finansiering, jämfört med att till exempel ansöka om olika former av stöd.

Vilka kan ansöka om lånen?

− Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. Varje företag föreslås dock få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras.

Vem ska jag vända mig till för att ansöka om lån via företagsakuten?

− Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin men företag som vill ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti ska vända sig till en bank. Riskbedömningen sker också enligt kreditinstitutens processer för kreditprövning.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna