headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Du som har enskild firma – se upp med detta

Sverige har i dag cirka 600 000 företagare med enskild firma – ändå saknas flera insatser från regeringen för denna grupp i coronatider. Dessutom finns det detaljer att hålla reda på i de åtgärder som vidtagits.
Publicerad 30 mar 2020

I samband med coronapandemin har regeringen presenterat tre krispaket för företag. Några av detaljerna rör enskilda näringsidkare, men många gör det inte.

Enskild firma innebär att företaget är ensamägt och drivet av en privatperson. Det finns inte någon tydlig gräns mellan ägare och företaget. Alla dessa 600 000 företagare är inte verksamma eller har företaget som sin primära inkomstkälla – men majoriteten är företag som utgör försörjning.

Företagarnas näringspolitiska expert Erik Ageberg listar två viktiga åtgärder i regeringens krispaket som du som har enskild firma kanske kan använda dig av – och en som du tyvärr inte kan använda.

Periodiseringsfonder – hur mycket ska du sätta av?

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ändras reglerna för periodiseringsfonder så att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Denna kan sedan kvittas mot möjliga framtida förluster.

− Detta är en viktig åtgärd för de 600 000 egenföretagare som arbetar och betalas skatt som alla andra. Däremot är det viktigt att poängtera att avsättning till periodiseringsfond kan komma att påverka dessa redan utsatta företagares tillgång till socialförsäkringarna, säger Erik Ageberg.

Se upp om du har lång karenstid

Staten föreslås ta alla sjuklönekostnader under april och maj, för anställda och egenföretagare med aktiebolag. För egenföretagare som har F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1 så att det gäller dag 1–14. Det blir schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar.

− Det är bra att egenföretagares karenstid kommer att ersättas genom en schabloniserad sjukpenning, men då inkluderas inte de tiotusentals (12 procent) av alla egenföretagare som har karenstid på 30–90 dagar. Staten bör ersätta egenföretagares karenstid oavsett längd. Dessutom gäller inte beslutet om att tillfälligt överta sjuklönekostnaderna för mars månads sjukfrånvaro som redan har skjutit i höjden.

Korttidspermittering – tyvärr inte för dig

Korttidspermittering innebär att den anställde permitteras 20, 40 eller 60 procent av sin ordinarie arbetstid. Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar.  Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar. Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar.  

− När regeringen presenterade förslaget verkade det först som att ägare och anställda som tillhör dennes familj inte skulle få del av stödet. Tillväxtverket gjorde senare en tolkning som sa att företagare med aktiebolag och deras familj också kunde omfattas av stödet. Enskilda näringsidkare är däremot fortsatt undantagna från stödet, däremot inte eventuellt anställda i den enskilda firman så länge de inte tillhör dennes familj. En viktig princip för företagarna är att valet av företagsform inte ska avgöra på vilket sätt en företagare omfattas av trygghetssystemen. Regler ska vara lika för alla, säger Erik Ageberg.

Fler nyheter från Företagarna

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen