headphones newspaper video-player

Är dina avtal corona-säkra?

Din riskhantering och dina avtal och försäkringar sätts på prov av coronaviruset.
Publicerad 10 mar 2020
Samma villkor ska följa med i hela avtalskedjan från dina leverantörer till dina kunder

Spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19 skickar chockvågor genom världsekonomin. Väldigt många småföretag importerar varor och många ingår i globala värdekedjor. Det är enkelt att konstatera att mot sådana här storskaliga störningar står sig vanliga företagare slätt.

Men finns det ändå något man kan göra för att tackla situationen? Theresa Ryberg är Företagarnas expert på EU-frågor och internationell handel. Här ger hon råd till dig som är företagare.

Se över avtalen

Välskrivna internationella handelsavtal innehåller alltid en klausul om det som på engelska kallas Act of God och på franska force majeure. Det är juridiska begrepp som innebär att något som ligger utanför din kontroll gör att du inte kan leva upp till åtagandena i ett rättsligt bindande avtal. Coronaviruset är ett bra exempel vad som avses med det. Ditt företag kan inte anses ha brutit mot avtalet på grund av det. Skulle du sakna en sådan klausul måste man falla tillbaka på praxis, vilket kan vara krångligare. Som en regel är det viktigt att alltid undvika avtalsglapp. Samma villkor ska följa med i hela avtalskedjan från dina leverantörer till dina kunder. Om något visar oförutsägbara händelser som coronaviruset att det är viktigt att ha koll på sina avtal.

Ta hjälp om du behöver

Vem som helst skriver inte ihop ett internationellt handelsavtal. Ofta köper företagare den tjänsten av en kunnig jurist. Man kan även använda sig av avtalsmallar från ICC – Näringslivets världsorganisation. Om man köper avtalsmallar från ICC kan juristerna på EEN, Enterprise Europe Network, ge råd om tillämpning. EEN:s uppdrag är att erbjuda små och medelstora företag nya affärskontakter och en effektiv väg till ökad internationalisering. Företagarna står som värd för nätverket EEN i Stockholm. Att få råd av EEN är kostnadsfritt.

Theresa Ryberg.jpg

Mer pengar för mindre exporterande företag

EKN:s rörelsekreditsgaranti, som vanligtvis täcker 50 procent av bankens risk när banken ger lån, är nu utökad till 80 procent. Banken behöver bara ta 20 procent av risken. Det blir alltså lättare för företaget att ansöka om lån från banken. Detta gäller för alla exporterande företag med en omsättning upp till fem miljarder kronor, men även för underleverantörer till större exporterande företag.

Och där SEK vänder sig till större företag med utökad låneram, har Almi kavlat upp ärmarna för att stötta de mindre företag med nya brygglån som är särskilt anpassade till coronakrisen.

Se över leverantörer 

En annan sak du kan göra är att se över dina leverantörer. Finns det kanske andra som inte är förknippade med lika stor risk som du kan samarbeta med? Att försöka få rätt mot en leverantör i exempelvis Kina kan vara väldigt komplicerat om ni hamnar i en tvist, medan det finns processer och kompletterande lagstiftning inom EU:s inre marknad som gör att du hamnar i en betydligt mer förutsägbar situation om din leverantör är ett företag i exempelvis Frankrike eller Tyskland.

Tjänster påverkas också

När handelsmönster utsätts för chocker är det lätt att tänka på varuflöden. Så enkelt är det dock inte. Även företag i tjänstesektorn påverkas negativt. Ett exempel är konsulter som säljer sina tjänster till företag eller myndigheter i olika länder. Ett flygstopp eller andra reserestriktioner slår hårt mot sådana företag. I många fall kan det vara svårare att kompensera för sådana problem än det är för ett företag att byta leverantör av varor. En del avlösningen kan finnas i it-teknik som gör att möten kan hållas på distans och det är möjligt att logga in i kunders datormiljöer utifrån, men det är inte alltid möjligt.

Läs mer på ämnet coronavirus

Här samlar Företagarna artiklar och svar på vanliga frågor som berör corona-epidemin: Corona - råd och stöd till företag

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor