headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Sjuklönekostnader rakar i höjden

Företag måste ligga ute med enorma summor för sjuklöner, även om de senare täcks av staten.

Försäkringskassan har släppt siffror över sjuklönekostnaden under april månad. Det rör sig om 4,5 miljarder kronor, pengar som staten ska täcka eftersom företagens ansvar för den anställdes sjuklön under de första fjorton dagarna i en sjukperiod tillfälligt slopats.

Undantaget från sjuklöneansvaret gäller från april till och med juli. Orsaken är att regeringen som ett led i att begränsa smittspridningen av coronaviruset redan i mars gjorde sjukfrånvaron i det närmaste oreglerad. Alla anställda fick möjligt att stanna hemma från jobbet vid minsta tecken på sjukdom utan vare sig karensavdrag eller krav på läkarintyg.

Enorma summor

Den höga kostnaden är en konsekvens av att sjukfrånvaron – som förväntat – ökat kraftigt. Innan staten tar kostnaden behöver dock företagen ligga ute med pengarna för sjuklönen.

− Det är enorma summor för småföretagare att betala utan att något arbete har utförts. Sjuklönekostnaderna för april månad är mer än dubbelt så höga som en genomsnittlig månad innan corornapandemin. Det är pengar som redan hårt pressade företag måste ligga ute med, säger Erik Ageberg.

Ohållbart 

Företagarna har visat att sjuklöneansvaret är sysselsättningshämmande och att företagare vill att ansvaret tas bort.

− Det blir allt mer uppenbart att sjuklöneansvaret måste begränsas. Företagarna anser att ersättningen för höga sjuklönekostnader bör höjas så att företag med lönekostnader på upp till 3 miljoner kronor får ersättning på 100 procent av sjuklönekostnaderna, säger Erik Ageberg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap