headphones newspaper video-player

Stora värden står på spel när långväga gäster riskerar utebli i sommar

"Det är oerhört svårt att sia om besökarantalet. Stora värden står på spel", konstaterar Mathias Bergendahl, vd på småländska Vilda Västern-destinationen High Chaparral.
Publicerad 29 maj 2020
Shower är en viktig del av utbudet i parken High Chaparral och en verksamhet som fått anpassas. Foto: Pressbild

Att besöka High Chaparral ska vara som att kliva rakt in i Vilda Västern, så som det såg ut på 1870-talet i Amerika. Sommaren 2020 blir det i coronapandemins spår ett mer glesbefolkat Vilda Västern än vanligt i Kulltorp mellan Gnosjö, Anderstorp och Värnamo. 

Mathias Bergendahl– Öppet kan och ska vi ha, men som vanligt blir det av naturliga skäl inte denna sommar. För även om restriktionerna skulle ändras kvarstår ju för oss att i största mån möjligt se till att förhindra smitta och driva parken på samma omsorgsfulla sätt som vi gör nu med gällande restriktioner, berättar Mathias Bergendahl, vd på High Chaparral.

För att kunna ha öppet och ta in besökare i en park som karakteriseras av folkliv har verksamheten fått göra många anpassningar. 

Några veckor före öppningsdatumet samlades dagligen en intern grupp för att tillsammans skapa ett lämpligt och tryggt utbud. Gruppen kom då fram till vilka av parkens äventyr som skulle kunna vara öppna och vilka som inte borde vara det.

– Exempelvis har vi stängt ponnyridningen men ställt om till att besökare får träffa våra hästar.

Öppnar med ansvar

Shower är en viktig del av utbudet och för att lösa den knuten sammankallade man skådespelarna för för att se hur programmet kunde anpassas. Resultatet blev en expansion till tolv dagliga Lucky Luke-shower och åtta Wild West Stunt-shower, samtidigt som man på förslag av personalen kortade ner dem till tio minuter långa, samtidigt som antalet besökare per show kunde minskas till 50.

– Först och främst har vi utgått från värderingen att möjligheten att öppna kommer med ett stort ansvar, och det har alla inom organisationen verkligen tagit till sig. Vi har placerat ut klistermärken på marken, i restauranger och butiker, med budskap om att hålla avstånd, tillverkat stängsel för att minimera köbildning och nya skyltar kopplat till covid-19 för olika områden inom parken.

Svårt att sia om besökarantal

I normala fall har regionen många utländska gäster, inte minst tyska, och gäster från andra delar av Sverige. Mathias Bergendahl tycker det är svårt att se i vilken mån regionala turister kan fylla i luckorna.

– Det är oerhört svårt att sia om hur besöksutvecklingen kan komma att se ut just i sommar. Den nuvarande restriktionen om resor mellan 1 till 2 timmar påverkar såklart antalet besökare på ett sätt som tidigare inte varit en faktor. Om restiden skulle öka är det ju sannolikt att antalet långväga besökare gör det med, men om den inte gör det, kommer befolkningen att följa restriktionen eller inte?

– Tidigare trender är verkligen ingen hjälp i år – besöks- och bokningsmönstret kommer sannolikt att bli helt unikt och i nuläget därför svårt att förespå.

50-personersregeln oflexibel

Bland de coronarelaterade lagar och rekommendationer som påverkar parken mest finns 50-personers-regeln.

– Just den regeln är det som individuellt i nuläget under försäsongen påverkar oss mest. Det har att göra med att vi enligt tillståndsbeviset endast får visa en föreställning för 50 personer samtidigt, berättar Mathias Bergendahl.

High Chaparral kan i normala fall  ha över 2 000 personer på en av sina läktare, nu får endast 50 personer vara där samtidigt.

– Vi skulle kunna ha flera hundra personer på läktaren utan att det skulle bli trångt. Självklart är vi tacksamma för att kunna öppna. Men det hade ju såklart varit önskvärt om vi kunde få förhålla oss till restriktioner specifikt för vår temapark, givet våra specifika förutsättningar och inte minst våra fysiska områden. Istället för som nu med mer generella förhållningsregler.

Du är relativt ny som vd på High Chaparral. Hur har det varit att hantera krisen och leda i en krissituation?

– Det har varit väldigt speciellt. Det har varit viktigt att ha kunskap om vad en pandemi är och hur den fungerar, för att kunna ta bra beslut om att gasa, bromsa eller senarelägga inför säsongen och vi har bland annat haft hjälp av experter.

Internkommunikationen har varit ytterst viktig, menar Mathias Bergendahl. Medarbetarna på High Chaparral har också fått möjlighet till alternativa arbetsuppgifter och arbetsplatser för de som önskat. Det är också viktigt att inte glömma det långsiktiga arbetet.

– I det dagliga är det lätt att fokus hamnar på det kortsiktiga här och nu, snarare än långsiktiga strategier. Det har varit viktigt att skapa en struktur för att hantera båda, vi måste ju även planera för tiden efter pandemin, säger Mathias Bergendahl.

Riskfyllt år

Den största förändringen upplever han dock är att de faktorer som styr besöksutveckling och annat är helt utanför den egna kontrollen.

– På ett sätt är det ju lite spännande då det krävs att man tar fram och testar alternativa lösningar, varav många på sikt kanske kan bli bättre än de gamla. Men samtidigt är ju ett sådant här år väldigt riskfyllt, med stora värden som står på spel, förklarar Mathias Bergendahl.

– Jag brukar säga att en kris likt den vi befinner oss i med pandemin verkligen visar vad en organisation går för. Jag är enormt stolt över den insats som gjorts av alla anställda, och den känslan tar vi nu gemensamt med oss framöver.

Stora effekter på svensk besöksnäring

Preliminär månadsstatistik presenterat av Tillväxtverket om inkvartering för mars 2020 visar att coronaviruset har stora effekter på besöksnäringen i Sverige.

Exempelvis minskade gästnätterna på kommersiella boendeanläggningar i Sverige med 38 procent jämfört med motsvarande månad 2019, enligt myndigheten.  Den sista veckan i mars var minskningen 67 procent jämfört med samma period förra året.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor