headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Mötet med människor vinnande pusselbit för framtidens småföretag

Småföretag som jobbar med mänskliga relationer kommer alltid kunna bygga lokal business, även i en framtid där digitaliserade jättar tagit allt mer mark, spanar framtidsanalytikern Troed Troedsson som gästar #företagarpodden.
Publicerad 11 jun 2020

Coronapandemin har inneburit stora omställningar för samhället. Är kriser nödvändiga för utveckling? Ja på sätt och vis, tror framtidsanalytikern Troed Troedsson (lilla bilden), som gästar Günther Mårder i #företagarpodden för ett samtal om företagande och samhälle före och efter corona. Däremot måste kriserna inte vara så allvarliga.

Troed Troedson 6.png–  En sådan här kris som drivit på utvecklingen skulle kommit, hade det inte varit pandemi hade det varit en flyktingkris eller en djup lågkonjunktur av andra skäl. 

– Principiellt skulle man ha småkriser var 10 år, menar Troed Troedsson, som sedan slutet på 1990-talet har tagit fram analysmodeller och framtidsscenarier för organisationer och stora företag, och ger en liknelse med jordbävningar.

– Vill man inte ha en jättejordbävning var 80 år behöver man släppa ett tryck var tionde år. Hur ser vi till att rikta samhället i många små steg istället för att vänta till nästa stora konvulsion?

Om man jämför med tiden innan corona, som januari 2020, så kommer det skilja sig åt efter pandemin, tror Troed Troedsson.

– Jag har flera kunder som säger att "vi kommer inte gå tillbaka till ett post corona-sätt att göra saker".

Digitaliseringen är självklart en sak som kommer skilja sig åt. En annan är branschglidningen, deversifieringen, menar Troed Troedsson. Går vi tillbaka till 1990-talet exempelvis skulle man vara bra på en sak, att vara bank eller handla med livsmedel.

–  Det som händer i kriser är att man märker att ska man vara lite mer snabbfotad behöver man vara lite bättre på att täcka lite mer. Man kan inte vara för smal. Och det här har pågått innan, bensinstationer har inte på länge sålt bara bensin.

Fysisk och social närvaro nyckeln för småföretag

Stora jättar dominerar och konkurrerar ut små aktörer i många branscher. Troed Troedsson ser ändå en möjlighet framåt för de mindre och snabbrörliga företagen, men bara i branscher som kräver fysisk närvaro. Han tar skolan som exempel.

– Där tror jag vi kommer se globala matteaktörer som via digitala plattformar förklarar matteuppgiften på ett överlägset sätt. Däremot behövs det alltid vuxna på plats som håller en 15-åring i handen, det är den mänskliga komponenten, säger Troed Troedsson.

– De som har en mänsklig relationskomponent kommer alltid kunna bygga lokal business. Stärk din sociala interaktion som småföretagare för att göra business.

Vad är balansen mellan det och att göra som det sägs att man ska, öka sin e-handel, digitalisera?

– Du bör finnas i gränssnittet mellan det som digitaliseras och dina kunder. Har du ett apotek är digitaliseringen gjord så som att kunden som en gång i tiden kom in med ett recept på sin medicin som farmaceuten sedan blandade ihop bakom disk - det är ju därför det heter recept. Den uppgiften är ju sedan länge digitaliserad och görs på helt annat sätt på annan plats. Medan specialiteten den som arbeter i apotek har är "förstå sjuk tant", det är ju egentligen en annan specialitet än farmaceut.

– Men det gör också att man har specialiteten att sälja kosmetika, om man definierar apoteken som att vara "duktig på folk" inte i första hand "duktig på medicin".

En nyckel till att hitta rätt är att utgå från kundens behov. För att hitta det svaret, lyssna på dina kunder, tipsar Troed Troedsson. 

- Tänk ungefär som med barn. Fråga inte barnen var man ska på semester, de kommer svara Liseberg och ska ni inte dit blir ingen nöjd sedan. Utan smyglyssna på ungarna medan du lagar mat och iakkta och förstå utan att fråga rakt ut. När du sedan listat ut vilken lösning som fyller behovet presenterar du den.

Riks

Mer från hela Sverige


Krönikor

Tema: LAS

Sätt stopp för halvmesyren om Las

Arbetsrätten måste reformeras. Det duger inte att försöka tvinga in företag i en omodern lösning som försvårar för småföretagen samtidigt som arbetslösheten och utanförskapet vä...


Coronakrisen