headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

"LAS bör anpassas efter verkligheten"

Matilda Mielind från Uppsala valdes in som ny ledamot i Företagarnas riksstyrelse under Företagarnas kongress.
Matilda Mielind är entreprenör och företagare sedan 26 år tillbaka. Hon är grundare och ägare till sex bolag och har alltid på sidan av dessa varit starkt engagerad i olika företagarorganisationer. Koncernbolaget Mielindgruppen är verksamt inom frisörbranschen och har fyra dotterbolag med salonger och 40 anställda. Hon är även verksam i bolaget ActiveBiz med företagsutveckling och coachning av företagsledare. Sedan många år är hon också aktiv som rådgivare inom Ung företagsamhet.

Hur känns det att ha blivit invald i Företagarnas riksstyrelse som ny ledamot?

- Jag är mycket glad för att jag har fått förtroendet och ser fram emot att tillsammans med styrelsen och övriga förtroendevalda jobba proaktivt med att förbättra och förstärka villkoren för företagarna.

Hur upplevde du kongressen som för första gången genomfördes digitalt?

- Jag är imponerad över hur smidigt och felfritt det gick. I dagens situation var det en strålande lösning. Samtidigt som jag saknade den stämning och det härliga umgänge som en kongress irl ger. Vi missar alla de små minimöten som uppstår under pauser och middagar. Man ska inte underskatta kraften i en liten stunds samtal. Vi får säkert snart möjlighet att ses igen.

Vilka frågor ser du mest fram emot att driva?

- Jag är och har alltid varit en framåtsträvare och möjlighetsletare. Att vara med och leda en organisation som underlättar för företagare att ta sig an nutidens och framtidens utmaningar känns inspirerande. I dagsläget är digitalisering och onödigt administrativt arbete med krångliga regler något som jag gärna engagerar mig i. Sen har vi även återuppbyggandet av de företag som klarat Coronakrisen med nöd och näppe en viktig fråga. Vi kommer att ha en lång tid av stöttning och utbildning av företagare framför oss som organisation, efter att alla bidrag och stöd tagit slut.

Hur skulle du beskriva situationen just nu för företagare i din region och bransch?

- Det är fortsatt svårt för företagare i regionen, vi ser en ökning på konkurser och det kommer att bli en tuff sommar/höst för många av de företag och företagare som lyckas hålla sig kvar.

- Jag verkar i huvudsak i frisörbranschen och tappet blev initialt mycket stort, på många håll runt 70%. Det har med tiden hämtats upp en del, men enligt en stor undersökning gjord av Frisörföretagarna så anger 1 av 4 företagare att de med dagens stödåtgärder kommer att klara sig som längst till sommaren. Det är en bransch med mycket låg vinstmarginal så intäktsbortfall ger akutläge på 2-3 månader. Vi kommer att få se ett stort antal konkurser innan sommaren är slut tror jag.

Vad blir viktigast för att förbättra företagsklimatet de kommande åren?

- LAS är just nu aktuellt och det kommer att bli en viktig diskussion och kan innebära en stor möjlighet för våra företagare. Att få kollektivavtal och andra regelverk som sattes för många, många år sedan att anpassas efter den verklighet vi lever och verkar i idag anser jag vara av stor vikt. Sen är det även viktigt att vi får företagarna intresserade av strategiskt och smart företagsdrivande så att de kan forma sin egen framtid.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap