För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bra förslag på modern arbetsrätt

Publicerad 1 jun 2020
Företagarna välkomnar huvuddragen i utredningen om en moderniserad arbetsrätt som på måndagen lämnas över till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Äntligen finns ett konkret förslag på hur arbetsrätten kan moderniseras. Det är en fråga som Företagarna har drivit under lång tid. Under det dryga år som utredningen arbetat har vi från Företagarna kunnat förmedla småföretagarperspektivet, eftersom vi som enda organisation utanför partsstruturen på arbetsmarknaden suttit med i utredningens referensgrupp. Att bevaka, spela in och betona behoven hos det lilla företaget har varit både viktigt och nödvändigt under arbetets gång.

− Utredningen har sett problemet, lyssnat på Företagarna och andra progressiva krafter och lägger nu en bra ansats till förändring av en lagstiftning som varit omodern länge, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander, som suttit i referensgruppen.

Föråldrad lagstiftning ska moderniseras

Lagen om anställningsskydd – i dagligt tal LAS – infördes 1974. Då vann nykomlingen Björn Borg franska öppna mästerskapen på grus, tonåringen Ingemar Stenmark tog sin första världscupseger och riksdagen satsade på Stålverk 80. Åtta år senare ändrades lagen till den som gäller i dag. Det var samma år som marinen jagade sovjetiska ubåtar i skärgården. Det skulle dröja tio år innan det gick att skicka sms med mobilen.

Det säger sig självt att arbetsmarknaden är annorlunda i dag än när lagstiftningen kom på plats. Den genomsnittliga storleken på företag har minskat och behoven av flexibilitet ökat. Globalisering, digitalisering och teknisk utveckling ställer dagligen krav på företag att anpassa sig för att hänga med i utvecklingen. Fyra av fem arbetstillfällen skapas ända sedan 1990-talet i små och medelstora företag och sex av tio företag står i dag utanför kollektivavtalen. Därför är det viktigt att lagstiftningen inte sätter käppar i hjulet för företagen så de kan växa, anställa och bidra till svensk tillväxt.

Krånglet måste bort

Från fackligt håll hör man ofta att LAS inte är ett problem, eftersom arbetsgivaren och facket kan lösa problem med exempelvis turordning och uppsägningar av personliga skäl i förhandlingar. Men många företag har inte kollektivavtal eftersom de är krångliga att tillämpa. Dessutom har rättsfall genom årens lopp gjort att det vuxit fram en svårtolkad praxis.

− På mindre företag finns det inte en chans att man kan avsätta tid och pengar för att sätta sig in i allt detta. Det är som att säga att det inte är ett problem om en flyglinje läggs ner eftersom det bara är att köpa ett eget plan och utbilda sig till pilot och fara iväg, säger Lise-Lotte Argulander.

Flexiblare lagstiftning bra för alla

Utredningen föreslår utökade undantag från turordningsreglerna i Las, reella möjligheter för arbetsgivare att kunna använda sig av uppsägning av personliga skäl. Det är förändringar som sammantaget kommer att minska kostnader och öka förutsägbarheten vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerheten för medarbetarna inte sätts på undantag.

Företagarna hade dock gärna sett att förslaget om arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling inte lagts fram som en del av utredningen fram, eftersom det är otydligt formulerat och kommer att leda till tvister.

− Det är många olika intressen som ska vägas samman och trots allt har vi fått igenom det allra viktigaste i denna utredning. Nu måste vi bara se till att förändringarna kommer på plats snarast, säger Lise-Lotte Argulander.

Remisshantering nästa

Nu ska utredningen ut på remiss. Under tiden finns även en möjlighet att parterna, facken och arbetsgivarorganisationerna, kommer överens om ett förslag. Dessa förhandlingar är dock pausade för tillfället.

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna