headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Theresa Ryberg, EU-expert och Daniel Wiberg, chefsekonom.

EU:s coronafond är bra för Sveriges företag på lång sikt

"Utan coronafonden skulle inte bara EU som helhet, utan även de enskilda ekonomierna kollapsa." Det skriver Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg och EU-expert Theresa Ryberg fredagen den 31 juli i en debattartikel på Europaportalen.

Efter nästan rekordlånga förhandlingar kom EU:s stats- och regeringschefer till slut överens om ett stödpaket för att rädda de av coronaviruset svårt härjade ekonomierna i främst Sydeuropa. Kritiken mot paketet har inte uteblivit. Många tycker att notan blev väl saftig för Sveriges del. Det finns skäl att nyansera den bilden något. 

Sverige är ett av de EU-länder som tjänar mest på den inre marknaden och EU:s överlevnad påverkar Sveriges näringsliv direkt positivt.  Att EU klarat även denna svåra utmaning och att den inre marknaden fortsätter att fungera är positivt för Sveriges företagare på lång sikt.

Läs hela debattartikeln på Europaportalen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap