headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Susanne Hedberg, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Yrkeshögskola i hela landet

Företagarna välkomnar satsningen på att erbjuda fler YH-utbildningar utanför storstäderna.

På onsdagen presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar om att få bedriva YH-utbildning som beviljats med första start under hösten. 416 av de inkomna ansökningarna fick ja. Totalt rör det sig om 31 000 utbildningsplatser varav en knapp tredjedel startar i år. Det totala utbudet av yrkeshögskoleplatser omfattar därför nu närmare 110 000 platser.

− Utbyggnaden av Yrkeshögskolan är ett bra sätt att möta företagens svårigheter att hitta rätt kompetens. Branscherfarenhet utgör ett av de viktigaste kriterierna vid rekrytering av nya medarbetare. Här har yrkeshögskolan ett gott renommé, då en stor del av utbildningen består av praktik inom relevant verksamhet, säger Malin Påhls Hansson som är näringspolitisk expert med ansvar för kompetensförsörjning på Företagarna.

Träffsäkra utbildningar

Eftersom yrkeshögskolan som utbildningsform är behovsstyrd och sker i samverkan med företagare och andra arbetsgivare svarar utbildningarna i mycket hög utsträckning upp mot de kompetenskrav och den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Nio av tio av de individer som gått en YH-utbildning får relevant jobb kort efter avslutad utbildning.

I och med den ny aktuella expansionen satsar Myndigheten för yrkeshögskolan även på att stärka utbudet på landsbygden. Det kommer att erbjudas YH-utbildningar i samtliga län och i 53 av de 60 arbetsmarknadsregionerna (FA-regioner). Dessutom ökar antalet distansutbildningar.

− Det är väldigt positivt att myndigheten väljer att expandera verksamheten genom att förse samtliga län med utbud av yrkesutbildning. Vi förväntar oss effekter av en förbättrad tillgänglighet och breddat utbildningsutbud i hela landet, vilket i sin tur den totala utbildningsnivån, och stimulans av det lokala företagsklimatet. I förlängningen hela nationens internationella konkurrenskraft. Detta förutsätter förstås att myndigheten kan bibehållen en fortsatt hög utbildningskvalitet genom expansionen, säger Malin Påhls Hansson.

Yrkeshögskolan viktig kugge för kompetensutveckling

Förutom att ge Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att expandera antalet utbildningar, har regeringen även gett myndigheten ett nytt uppdrag om att förbereda införandet av kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan. Satsningen syftar till att utveckla yrkeshögskolans flexibilitet att möte arbetsmarknadens behov av kvalificerad yrkeskompetens och därmed stärka möjligheter till kompetensutveckling och omställning i arbetslivet för redan yrkesverksamma. 

– Företagarnas undersökningar visar att nästan hälften av företagen erbjuder medarbetare kompetensutveckling inom ramen för den löpande verksamheten, i andra fall efterfrågas påfyllnad av kompetens från extern front. Tre av tio företag efterfrågar även hjälp med validering för att hitta rätt utbildning, på rätt nivå. Kan myndigheten även möta företagarnas efterfrågan på behov av validerings- och kartläggningstjänster, i hela landet, vore det en god investering mot ett mer strategiskt kompetensförsörjningsarbete, säger Malin Påhls Hansson.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap