För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Så stoppar du smittan på jobbet

Publicerad 29 jan 2020
Tipsen på hur du gör för att förebygga och minska smittspridning på jobbet.

Februari har alltid varit en månad då många insjuknar i influensa och olika förkylningsvirus. Som arbetsgivare kan även mindre farliga smittor ställa till nog många problem, även om det våren 2020 är corona-viruset som är i fokus.

Vanliga förkylningsvirus florerar hela tiden men det är inte ovanligt med att influensavirus ökar under vårvintern och att det kan slå ut hela arbetsplatser. Influensa kan också vara mer farligt för infektionskänsliga personer med nedsatt immunförsvar än andra och då är det lämpligt att ha bra rutiner som arbetsgivare för hur detta förebyggs.

I takt med att det är många arbetsplatser som ändrat sitt arbetssätt och gått från en-cellskontor till kontor där arbetstagarna inte längre har ”egna arbetsplatser” utan stora ”öppna ytor” med många som delar på arbetsplatserna kan det finnas risk för att virus sprids snabbare.

För att minimera smittspridningen i coronatider, och i vanliga influensatider, är det därför bra om arbetsgivaren stärker sina rutiner gällande information om hur man minimerar smittspridning på arbetsplatsen. Här får du några tips från Företagarnas expert på arbetsmiljö, Lise-Lotte Argulander.

Handhygien, städning och handsprit

Handhygien under hela arbetsdagen, efter toalettbesök och innan man ska äta är a och o. Arbetsgivaren kan underlätta detta genom att se till att toaletterna städas lite oftare under den mest intensiva influensaperioden och att det finns tillgång till handsprit på lämpliga ställen över hela arbetsplatsen. Gärna även i anslutning till pausrum och matrum där många sitter och äter tillsammans.

Särskilda gästtoaletter

Tänk även på att om det befinner sig externa gäster på arbetsplatsen kan det vara mycket lämpligt att ha separata toaletter för personal och gäster. 

Distansarbete

Det kan även vara bra om arbetsgivaren i den mån arbetsuppgifterna tillåter att arbetstagare som ”börjar” bli sjuka kan arbeta på distans i stället för att sitta på kontoret och smitta ner alla andra.

Nu kan inte alla arbeta på distans främst beroende på arbetsuppgifter och bransch men i verksamheter där det fungerar är det bra om arbetsgivaren tillåter det om det behövs. I annat fall bör arbetsgivaren uppmana arbetstagare som känner sig sjuka att gå hem och vara sjuka i lugn och ro. Arbetsgivaren kan inte tvinga någon att gå hem men ibland kan arbetstagaren själv inse det olämpliga i att vara kvar på arbetsplatsen om hen är sjuk.

Extra känsliga medarbetare?

Det kan också vara så att det finns andra infektionskänsliga personer på arbetsplatsen som i förebyggande syfte också behöver arbeta på distans eller i vart fall kunna sitta avskilt. I dessa fall är det bra om arbetsgivaren har en policy för detta och också har vetskap om vilka personer som skulle kunna behöva i förebyggande syfte arbeta på distans eller sitta avskilt. 

Avtorkning av arbetsplatser

Arbetsgivaren kan också uppmana arbetstagarna att efter avslutat arbetsdag eller innan arbetet påbörjas, torka av arbetsredskap som till exempel tangetbord, mus och bord om det är så att arbetstagarna inte har egna arbetsplatser.  Arbetsgivaren bör i dessa fall tillhandahålla särskilda engångsmaterial för avtorkning. Detta hjälper inte mot luftburna virus men mot vissa virus som smittar genom droppar kan det åtminstone kännas fräschare och om möjligt minimera spridning.

Luftburna virus

Mot luftburna smittor krävs särskilda andningsskydd om det ska hjälpa, vilket ibland används inom vården eller hemtjänsten där man arbetar med farliga virus, sjuka och gamla människor. På den typen av arbetsplatser har arbetsgivaren ofta andra rutiner och förväntas också utbilda sina arbetstagare i smittrisker och smittvägar. 

Extra information vid pandemi

Vid en större pandemi i Sverige brukar Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket gå ut särskilt med information om något mer ska vidtas i syfte att minimera smittan.

Läs mer om coronaviruset här: Corona - råd och stöd till företag

Även Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten kan i dessa fall går ut med information men i övrigt är det mycket sunt förnuft och handhygien som hjälper och minimerar smittspridningen av influensa och vanliga förkylningsvirus.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna